"ซัมซุง โฮป" มอบทุนสร้าง "ครอบครัวซัมซุง" และ "ศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์" สานฝันเด็กไทยให้เป็นจริง ฉลอง 20 ปี ซัมซุง ประเทศไทย

โดย zipboy | 4 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ 13:48 น. | อ่าน 36
ซัมซุง แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ "เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ" นำทีมดารานักแสดงรวมใจ ร่วมมอบ "ของขวัญแห่งความหวัง" ให้น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยสร้าง"ครอบครัวซัมซุง"และ"ศูนย์การศึกษา ซัมซุงเซ็นเตอร์"

กรุงเทพฯ (30 ตุลาคม 2552) – ซัมซุงสานต่อพันธกิจตอบแทนสังคม มอบเงินสนับสนุน ในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่ ซัมซุง โฮป มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ผ่าน 2 มูลนิธิเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการสร้าง "ครอบครัวซัมซุง" กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ และโครงการ "ศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์" กับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในโครงการรวม 3.8 ล้านบาท ในปีนี้ เนื่องในโอกาสฉลอง 20 ปี ซัมซุง ประเทศไทย

 

          มร. ควัง คี ปาร์ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ "ซัมซุง โฮป (Samsung Hope)" เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของซัมซุงทั้ง 7 ประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคมของแต่ละประเทศ  ให้ความหวังในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้กลายเป็นความจริง และยังต้องการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมามองเห็นความสำคัญของเด็กๆ กลุ่มนี้ที่มีอยู่ในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ประเทศกำลังพัฒนาหรือแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยโครงการนี้เป็นไปตามเจตนารมย์ของซัมซุงทั่วโลกในการช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและริเริ่มพัฒนาโครงการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยซัมซุงได้จัดสรรเงินบริจาคเพื่อมอบให้กับองค์กรการกุศลที่อุทิศการทำงานเพื่อการช่วยเหลือเด็กยากจน เด็กกำพร้า เด็กพิการ เด็กขาดแคลนที่อยู่อาศัย และสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กและเพื่อการศึกษาเด็ก เป็นต้น

 

            สำหรับประเทศไทย หลังจากที่ซัมซุงเปิดตัวโครงการ "ซัมซุง โฮป" ด้วยกิจกรรมการเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมโหวตเพื่อบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.samsung.com/th/hope เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ล่าสุดโครงการ "ซัมซุง โฮป" ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโหวตให้กว่า 30,000 โหวต โดย 35% โหวตเพื่อ "ศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เพื่อมอบโอกาสทาง  การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยในการเรียนรู้โลกกว้างผ่านเทคโนโลยี 25% โหวตเพื่อสร้าง ครอบครัวซัมซุง ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ และ 40% โหวตให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ของซัมซุง

 

            "ด้วยความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ทำให้โครงการ "ซัมซุง โฮป" ประสบความสำเร็จและซัมซุงรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านที่ช่วยให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างและส่งต่อความหวังให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้เป็นจริงขึ้นมาได้ มร. ปาร์คกล่าว

 

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการ "ซัมซุง โฮป" ซัมซุงจะมอบทุนเป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาทเพื่อสร้าง ศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ 1 ล้านบาทสำหรับสร้าง ครอบครัวซัมซุง และอีก 1.3 ล้านบาท ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ของซัมซุง

 

            โดยจำนวนเงิน 1 ล้านบาทที่มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ นั้นจะใช้ดำเนินการสร้าง "ครอบครัวซัมซุง" ซึ่งประกอบด้วยเด็กชายหญิงจำนวน 10 – 12 คน และแม่โสสะ 1 คน โดยซัมซุงจะเป็นครอบครัวอุปถัมป์ ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กในบ้าน โดยให้การดูแลในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ยารักษาโรค การรักษาพยาบาล และอื่นๆ ซึ่งครอบครัวซัมซุงนับเป็นความหวัง ในการสร้างครอบครัวทดแทนที่ถาวรให้แก่เด็กเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไป โดยครอบครัวซัมซุงครอบครัวแรกตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ

           

พ.ต.อ. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิเด็กโสสะฯ รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ ซัมซุง โฮป ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกัน คือ การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก          ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนโอกาสให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมูลนิธิเด็กโสสะฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปสร้างครอบครัวอุปถัมป์ให้แก่เด็กกำพร้าที่ขาดแคลนโดยตั้งชื่อว่า ครอบครัวซัมซุงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความผูกพันระหว่างเด็กในบ้านและซัมซุง โดยเด็กทุกคนในบ้านจะได้รับการอุปการะ      ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของซัมซุง ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาในระยะยาวที่ซัมซุงและมูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดปมด้อยและสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมไทย

 

สำหรับศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ ซัมซุงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาทให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อนำไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  อันเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ แหล่งอ้างอิงข้อมูล ข่าวสารการศึกษา การประกวด การชิงทุนการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ทั้ง 4 แห่งจะประกอบด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาจากซัมซุง อาทิ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต พรินเตอร์ โทรทัศน์และเครื่องเสียง อุปกรณ์ โสตศึกษา และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์แห่งแรกจัดตั้งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านศิลางาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

 

            พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยจำนวนกว่าล้านคนทั่วประเทศยังคงประสบปัญหาขาดสวัสดิการทางด้านสังคมและโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งนับเป็นวาระสำคัญระดับชาติ และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ในการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม โครงการ ซัมซุง โฮปนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน ซึ่งมูลนิธิคาดหวังว่าเงินสมทบทุนครั้งนี้จะสามารถนำไปสร้างศูนย์การศึกษาซัมซุงเซ็นเตอร์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การเปิดโลกกว้างทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีจะเป็นการสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่เปี่ยมความรู้ความสามารถและช่วยพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมระดมของขวัญชิ้นโปรดจากดารานักแสดงและวีเจชื่อดัง นำทีมโดย ซัมซุง แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ ร่วมด้วยเปรม บุษราคัมวงษ์, นาตาลี เดวิส,กบ พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, นาเดีย นิมิตรวานิช, วีเจนิกกี้, วีเจ อเล็กซ์ จาก MTV และดีเจภูมิ รวมใจร่วมมอบ ของขวัญ แห่งความหวัง ให้น้องๆ จากทั้ง 2 มูลนิธิ เพื่อเป็นกำลังใจในการสานต่อความหวังให้เด็กและเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสต่อไป

 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการดำเนินธุรกิจ ซัมซุงประเทศไทยได้ใช้งบประมาณทั้งหมดรวมกว่า 100 ล้านบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่พัฒนา ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ด้วยการเปิดศูนย์บริการชุมชน ซัมซุง คอมมูนิตี้ เซ็นเตอร์ ออฟ โฮปณ จังหวัดพังงา การมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมป์ฯ กิจกรรมการบริจาคทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่บ้านครูน้อย การมอบแอลซีดีทีวีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในโครงการศึกษาผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล กิจกรรมบริจาคและติดตั้งระบบวิทยุกระจายเสียงให้กับเยาวชนบ้านราชวิถี และอื่นๆ

 

สำหรับประชาชนที่สนใจโครงการ ซัมซุง โฮป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/th/hope

About Author

zipboy

zipboy

Partners