เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคมอบเงินบริจาคจากพนักงานดีแทคและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนกว่าสองแสนบาท

โดย shyboy | 3 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ 16:46 น. | อ่าน 2
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาม สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆ พร้อมได้รับเงินบริจาคจากพนักงานดีแทคและผู้มีจิตศรัทธาจากการจัดกิจกรรมการกุศลได้เงินบริจาคกว่า 200,000 บาท มอบเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3 พฤศจิกายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาม สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆ พร้อมได้รับเงินบริจาคจากพนักงานดีแทคและผู้มีจิตศรัทธาจากการจัดกิจกรรมการกุศลได้เงินบริจาคกว่า 200,000 บาท มอบเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ศาสตราภิชานนายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้แทนจากมูลนิธิฯ ในการรับมอบเงินบริจาคจาก พนักงานดีแทค และประชาชนที่ร่วมศรัทธา โดยนายพีระพงษ์  กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้แทนจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในการมอบเงินบริจาค โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เช่น ในที่ซึ่งได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการส่งรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือ โดยจัดตั้งเป็นโรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สามารถประทังความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที โดยมีพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือไปแล้วที่อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานช่วยเหลือสังคม นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สึนามิเป็นต้นมา ทั้งสององค์กรได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกันที่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเร่งด่วน ยังได้จัดโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่นโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ตำบลบ้านแห จ. อ่างทอง และโครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังได้จัดซิมการ์ดสำหรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners