ครึ่งทางของโครงการ Speed Test โดยความร่วมมือของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

โดย shyboy | 27 ตุลาคม 2552 เมื่อ 01:59 น. | อ่าน 3
ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ร่วมมือกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. จัดทำโครงการ "สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ปี 2552" ขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการของผู้ประกอบการ ด้านความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ โดยมีเว็บไซต์หลักที่ดำเนินการคือ www.speedtest.or.th

ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ร่วมมือกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. จัดทำโครงการ สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ปี 2552 ขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการของผู้ประกอบการ ด้านความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่  โดยมีเว็บไซต์หลักที่ดำเนินการคือ www.speedtest.or.th   ซึ่งได้เคยมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯไปแล้วเมื่อ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ลาดพร้าว (Sofitel Centara Grand Bangkok) พร้อมกันนั้นยังได้มีพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) อีกด้วยนั้น

หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการสำรวจฯไปแล้วระยะหนึ่ง กว่าครึ่งทาง โดยมีผู้เข้ามาทดสอบความเร็วกว่า 800,000 ครั้ง พบว่า มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น ผู้ให้บริการที่จัดว่า อยู่ในกลุ่มแถวหน้า หรือ แถวหลัง ด้านคุณภาพการให้บริการ DownLoad  / UpLoad  หรือจังหวัดใด ที่มีผู้ใช้บริการรองจาก กรุงเทพฯและปริมณฑล  หรือ ผู้ใช้บริการจาก รายเดียวกัน แต่อยู่ในจังหวัดที่ใกล้คียงกัน ทำไม คุณภาพด้านความเร็วจึงแตกต่างกันมาก ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้น ล้วนมีความน่าสนใจ สมควรที่จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการในฐานะที่เป็น ผู้บริโภค ได้รับรู้รับทราบ อีกทั้งเพื่อให้ ผู้ให้บริการ ได้รับทราบข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดทำโครงการ SpeedTest ในครั้งนี้

แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เข้ามาทดสอบความเร็ว ที่ เว็บไซต์หลักของโครงการคือ www.speedtest.or.th เป็นจำนวนมากกว่า 800,000 ครั้งก็ตาม แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มักจะเข้ามาทดสอบในช่วงที่ตนรู้สึกว่า อินเทอร์เน็ตมีปัญหาล่าช้า หรือทดสอบขณะที่ตนกำลังทำการ DownLoad ข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ หรือทดสอบแต่กับผู้ให้บริการที่ตนใช้อยู่ โดยไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไข เพื่อลดการเบี่ยงเบนของข้อมูล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเชิงสถิติ ให้มากขึ้น ดังนี้

1. ขอให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ให้ความสำคัญกับการตรวจวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะเป็นผู้บริโภค และเพื่อให้เป็นข้อมูลที่สำคัญ อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป

2. ขอให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เข้ามาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ คือ www.speedtest.or.th หรือเว็บไซต์ชั้นนำที่ร่วมโครงการ เช่น Kapook.com, Pantip.com, Dek-d.com และอื่นๆ เป็นประจำ บ่อยๆ ทุกครั้งก่อนใช้งานด้านอื่นๆ เพราะยิ่งมีการทดสอบความเร็วมากครั้งเท่าใด ก็จะ ลดการเบี่ยงเบนของข้อมูล และสร้างความเชื่อมั่นในเชิงสถิติให้มากขึ้น ไม่ว่าความเร็วในขณะนั้น จะเป็นปกติ หรือ ช้าแบบผิดปกติ

3. นอกจากจะวัดความเร็วกับผู้ให้บริการที่ตนใช้งานอยู่แล้วนั้น ก็ควรจะทดสอบความเร็วกับ ผู้ให้บริการรายอื่นๆด้วย

4. ขณะทดสอบความเร็ว ไม่ควรให้เครื่องทำงานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะขณะกำลัง Download/Upload ไฟล์ขนาดใหญ่ๆ

5. ควรแจ้งระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ก่อนทดสอบ ในเรื่องของ ขนาดความเร็วที่ท่านใช้บริการ และแจ้งแหล่งพื้นที่ขณะทำการทดสอบว่า อยู่ที่จังหวัดใด

About Author

shyboy

shyboy

Partners