โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบซิมการ์ดศูนย์นเรนทร สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อประชาชน

โดย shyboy | 22 ตุลาคม 2552 เมื่อ 12:56 น. | อ่าน 33
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบซิมการ์ดดีแทคเบอร์ลงท้าย 1669 จำนวน 30 เลขหมาย แก่ศูนย์นเรนทร เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) หรือ ศูนย์นเรนทร

22  ตุลาคม 2552  โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบซิมการ์ดดีแทคเบอร์ลงท้าย 1669 จำนวน 30 เลขหมาย แก่ศูนย์นเรนทร โดย นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค (ที่ 5 จากซ้าย) รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายแพทย์ไพโรจน์  บุญศิริกำชัย (กลาง) ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนางสิริมา ใจปล้ำ ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการงานพัฒนาเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนรับมอบซิมการ์ดจากนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) หรือ ศูนย์นเรนทร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในการขอความช่วยเหลือเพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเบอร์โทร 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

About Author

shyboy

shyboy

Partners