สยามคอมฯ และโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ เติมเต็มรากฐานอาชีพที่แข็งแกร่ง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์แก่ผู้ว่างงาน

โดย shyboy | 23 กันยายน 2552 เมื่อ 14:16 น. | อ่าน 3
โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ร่วมกับ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่างงานหรือบุคคลทั่วไปในโครงการ "ต้นกล้าอาชีพ" ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

23 กันยายน 2552 – โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ร่วมกับ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่างงานหรือบุคคลทั่วไปในโครงการ ต้นกล้าอาชีพ ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน หรือผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ โดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 30 ตุลาคม 2552  ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. รวมระยะเวลา 20 วัน ระยะเวลาฝึกอบรม 120 ชั่วโมง  หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมประกอบด้วย หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการประกอบอาชีพด้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หลักสูตรการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และหลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเขียนแบบ โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และยังได้รับเงินค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงยังชีพในระหว่างการฝึกอบรมจากทางรัฐบาลอีกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสมัครรับการอบรมได้ที่โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันนี้

– 30 กันยายน 2552 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2247-2345 หรือ เว็บไซต์ www.siamcom.co.th.

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners