ซิป้าเฟ้นหาสุดยอดเกมไทยยอดเยี่ยม ชิงรางวัลเกียรติยศ SIPA Game Award 2009 เปิดกว้างทุกแพลตฟอร์ม

โดย shyboy | 16 กันยายน 2552 เมื่อ 01:20 น. | อ่าน 10
ซิป้า ส่งเสริมนวัตกรรมคนมีฝันด้านเทคโนโลยี จัดโครงการ SIPA Game Award 2009 เฟ้นหาผู้ผลิตเกมเลือดใหม่ เตรียมคัดผลงานเกมไทยยอดเยี่ยมในทุก platform เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเกมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น เปิดรับสมัครและส่งผลงานการสร้างสรรค์เกมได้ทั้งประเภท เกมออฟไลน์ เกมออนไลน์ และโมบายเกม

(14 กันยายน 2552) ซิป้า ส่งเสริมนวัตกรรมคนมีฝันด้านเทคโนโลยี จัดโครงการ SIPA Game Award 2009 เฟ้นหาผู้ผลิตเกมเลือดใหม่ เตรียมคัดผลงานเกมไทยยอดเยี่ยมในทุก platform เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเกมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น เปิดรับสมัครและส่งผลงานการสร้างสรรค์เกมได้ทั้งประเภท เกมออฟไลน์ เกมออนไลน์ และโมบายเกม ได้ทางเว็บไซต์ www.sipa.or.th และ www.bigfestival.net ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน ศกนี้

 

ดร. รุ่งเรือง  ลิ้มชูปฎิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตเกมชาวไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ซิป้า หรือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สนองตามนโยบายของรัฐบาล จึงริเริ่มโครงการ SIPA Game Award 2009 จัดแข่งขันเชิงพัฒนาทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานเกมไทยที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นเวทีที่สร้างสีสันและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในอุตสาหกรรมเกมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นตัวชี้วัด ที่แสดงให้ทราบถึงจำนวนผลงานทางด้านเกมที่ผลิตขึ้นภายในปี พ.ศ.2551-2552 รวมทั้งเป็นรางวัลเกียรติยศมอบให้แก่ผู้ที่รังสรรค์ผลงานทางด้านเกม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการเกมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยไปสู่ตลาดโลกอีกด้วย

 

โครงการแข่งขัน SIPA Game Award 2009 เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand Excellence Software Contest & Awards: TESCA2009)         ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3  ประเภท ได้แก่ 1.ออฟไลน์เกม หรือ พีซีเกม (Offline Games / PCGame)  เกมสำหรับเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีข้อมูลในการประมวลผลอยู่ภายในเครื่อง  สามารถเล่นได้จนจบเกมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ โดยไม่จะเป็นต้องต่อเชื่อม หรืออ้างอิงกับระบบโครงข่ายอื่นๆ 2.ออนไลน์เกม (Online Games) เกมสำหรับเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายอื่นๆ  เพื่อการประมวลผลและเก็บข้อมูล ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันได้มากกว่า 1 คน และประเภทสุดท้ายคือ 3.เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องเล่นพกพา (Mobile Games / Hand Held Games) ซึ่งเป็นเกมสำหรับเล่นบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเกมสำหรับเล่นบนเครื่องเล่นเกมขนาดพกพา โดยหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การนำไปใช้ และเทคนิคที่ใช้ และคณะกรรมการได้แบ่งประเภทของรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่

        รางวัลเกมออนไลน์ไทยยอดเยี่ยม  จำนวน 3 รางวัล 

        รางวัลเกมออฟไลน์ไทยยอดเยี่ยม   จำนวน  3 รางวัล

        รางวัลเกมแฮนด์เฮลด์ และเกมโมบายไทยยอดเยี่ยม   จำนวน  3 รางวัล 

        รางวัลเกมไทยสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม   จำนวน  3 รางวัล 

สำหรับรางวัลเกมไทยสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม เป็นรางวัลพิเศษที่นำเกมทุกประเภทมาพิจารณาตัดสินโดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ของเกม โดยทุกประเภทรางวัลจะได้รับเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่สนใจส่งผลงานจะต้องเป็นเจ้าของผู้ผลิตเกมไทย รวมถึงเกมที่ทำการส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเกมที่ผลิตขึ้นโดยผู้พัฒนาเกมไทยเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนเกมในการส่งเข้าประกวด ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ ตั้งแต่ วันนี้    30 กันยายน 2552 และร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเกมระดับโลก ที่จะมาสร้างมุมมองและโลกทัศน์ใหม่ในวงการเกมไทย ภายในงาน Bangkok International Game Festival 2009  ซึ่งทุกๆ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะจัดแสดงและตัดสินภายในงานนี้ด้วย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 18 ตุลาคม ศกนี้ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครและส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์ www.sipa.or.th และ www.bigfestival.net

About Author

shyboy

shyboy

Partners