สำนักข่าวแห่งชาติ เปิดตัวสื่อออนไลน์ เชื่อมข้อมูลข่าวสารไทยสู่สังคมโลก ผ่านทีวีออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชม.

โดย shyboy | 15 กันยายน 2552 เมื่อ 00:20 น. | อ่าน 23
สำนักข่าวแห่งชาติ เปิดตัวสื่อออนไลน์ มุ่งเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารไทยสู่สังคมโลก ผ่านทีวีออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง อีกทั้งผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ [Social Networking] อาทิ Facebook และ Twitter เพื่อเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์: สำนักข่าวแห่งชาติ เปิดตัวสื่อออนไลน์ มุ่งเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารไทยสู่สังคมโลก ผ่านทีวีออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง อีกทั้งผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์    [Social Networking]  อาทิ  Facebook  และ  Twitter  เพื่อเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ  สามารถชมข่าวสารต่างๆ  ได้แล้วผ่าน http://thainews.prd.go.th

 

นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติและโฆษกกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สำนักข่าวแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมสำคัญของรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการรายงานข่าว การรายงานพิเศษ สารคดีเชิงข่าว เป็นต้น และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ครอบคลุมไปสู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งสื่อออนไลน์ใหม่ http://thainews.prd.go.th ที่จะให้บริการข่าวสารทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ  อีกทั้งยังได้เปิดสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง ในรูปแบบของทีวีออนไลน์ภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศ และชาวต่างชาติ ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์  http://thainews.prd.go.th ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา

 

ในปัจจุบัน สภาวะการณ์สังคมบ้านเมืองภายในประเทศไทย มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยทั้งหมดล้วนมีผลต่อเฉพาะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในส่วนของ สำนักข่าวแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของ            กรมประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดตั้งสื่อออนไลน์ที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้กว้างไกลและรวดเร็ว ดังนั้น การเปิด  http://thainews.prd.go.th ขึ้นมา จะช่วยบริการข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆ      ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ       24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบัน สำนักข่าวแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สถานีโทรทัศน์กวางสีของจีน [China Guangxi Television] สำนักข่าวเวียดนาม [Vietnam News Agency (vna)] และ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของกัมพูชา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สำนักข่าวแห่งชาติ ยังเตรียมขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านใช้สื่อใหม่ รวมทั้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เช่น Facebook และ Twitter เข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ให้ได้รู้จัประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการใช้สื่อใหม่รูปแบบใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวอัมพวัน กล่าวสรุปในที่สุด

About Author

shyboy

shyboy

Partners