โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคน้อมเกล้าฯ ถวายซิมการ์ดสำหรับติดตั้ง ณ สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โดย shyboy | 29 สิงหาคม 2552 เมื่อ 02:36 น. | อ่าน 4
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคน้อมเกล้าฯ ถวายซิมการ์ดระบบรายเดือน จำนวน 100 ซิม แด่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งที่สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

28 สิงหาคม 552 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคน้อมเกล้าฯ ถวายซิมการ์ดระบบรายเดือน จำนวน 100 ซิม แด่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพื่อใช้สำหรับติดตั้งที่สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้แทนน้อมเกล้าฯ ถวายซิมการ์ดดังกล่าว  จะใช้ในการติดตั้งที่สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อทำให้สถานีฯ สามารถส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศปัจจุบันผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้สัญญาณ เครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือดีแทค ทำให้ส่วนกลางสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างทันท่วงที โดยจะนำไปติดตั้งที่สถานีตรวจอากาศทั้งหมด 64 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ โดยปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ติดตั้งซิมการ์ดไปแล้วในจังหวัดอุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ เพชรบูรณ์ และสุโขทัย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners