กลุ่มทรู มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 15 ล้านบาท ส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรสหสาขาวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย shyboy | 28 สิงหาคม 2552 เมื่อ 14:42 น. | อ่าน 53
กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มอบทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่า 15 ล้านบาทแก่โครงการ TIP (Technopreneurship and Innovation Management Program) เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากภาพ : ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ที่ 5 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรูวิชั่นส์ (ที่5 จากขวา) นายวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์  กรรมการผู้จัดการทรูออนไลน์ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ  (ที่4จากขวา)  และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข  กรรมการผู้จัดการ  คอนเวอร์เจนซ์ และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มบริษัททรู (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มอบทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่า 15 ล้านบาทแก่โครงการ TIP (Technopreneurship and Innovation Management Program) เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม  (สหสาขาวิชา) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนโครงการ TIP ทั้งเงินทุนการศึกษา เงินสนับสนุนการก่อสร้าง และการออกแบบห้องเรียน รวมทั้งจัดสร้างระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตรซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬา ฯ   เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคิด การซักถาม และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  นำไปสู่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   รวมทั้งยังได้นำนวัตกรรม บริการของกลุ่มทรู อาทิ ทัชซิม ฝีมือคนไทย  เข้าร่วมเสริมเป็นตัวอย่างนวัตกรรมให้นิสิตสามารถสัมผัสได้พร้อมๆ ไปกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรอีกด้วย   

About Author

shyboy

shyboy

Partners