ทรู เปิดขายหุ้นกู้ 24 สิงหาคมนี้ มอบผลตอบแทนคุ้มค่า 6.7% ต่อปี

โดย shyboy | 21 สิงหาคม 2552 เมื่อ 15:16 น. | อ่าน 15
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบทางเลือกของการลงทุน เพื่ออนาคตสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดขายหุ้นกู้มีประกันอายุ 5 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2558 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบทางเลือกของการลงทุน เพื่ออนาคตสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดขายหุ้นกู้มีประกันอายุ 5 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2558 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี ราคาหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2427 สิงหาคม 2552 ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 208 3062-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1572

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 7777

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners