กรมส่งเสริมการส่งออก ผนึก ทรู ยกระดับตลาดการค้าไทย เสริมความรู้ สร้างรายได้ให้นักธุรกิจไทย

โดย shyboy | 10 สิงหาคม 2552 เมื่อ 04:41 น. | อ่าน 89
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือกับ ทรู ร่วมยกระดับตลาดสินค้าไทยสู่สายตาทั่วโลก เสริมความรู้ สร้างรายได้ให้นักธุรกิจไทย พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม www.TrueWorldExpo.com ศูนย์รวมงาน เอ็กซ์โปแสดงสินค้าแบบเวอร์ชวล (Virtual) บนโลกออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยนำเสนอสินค้าจัดแสดงได้ตลอด 365 วัน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2552: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมยกระดับตลาดสินค้าไทยสู่สายตาทั่วโลก เสริมความรู้ สร้างรายได้ให้นักธุรกิจไทย พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม www.TrueWorldExpo.com ศูนย์รวมงาน  เอ็กซ์โปแสดงสินค้าแบบเวอร์ชวล (Virtual) บนโลกออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยนำเสนอสินค้าจัดแสดงได้ตลอด 365 วัน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนสินค้าได้ตามต้องการ ประเดิมโชว์ 2 งานแสดงเอ็กซ์โปยักษ์ใหญ่ประจำปีบนโลกไซเบอร์ ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF & BIL) และงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG & BIH) เพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศและในประเทศลงทะเบียนเข้าชมงาน และแจ้งความจำนงนัดหมายเยี่ยมชมบูธล่วงหน้า พร้อมเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าบนโลกไซเบอร์ เสริมภาพลักษณ์การส่งออกของไทย ทั้งมอบข้อเสนอพิเศษคอนเวอร์เจนซ์กลุ่มทรู เพื่อสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก มั่นใจกระตุ้นยอดส่งออกไทยเติบโต  ยิ่งขึ้น  

 

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโครงการ  "กรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับทรู เสริมความรู้ สร้างรายได้ให้ธุรกิจไทย" ว่ากรมฯมีความยินดีที่ได้ร่วมมือ    กับทรู ในฐานะผู้นำชีวิตคอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ มุ่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย ให้มีการพัฒนา เปิดตลาด    การค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ซึ่งมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเสริมความรู้ สร้าง รายได้ ให้ธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขยายช่องทาง และการพัฒนาตลาดใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ทดแทนกำลังซื้อที่หายไปจากในช่วงปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ ทั้งด้านการเงินของโลก รวมถึงโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบทั่วถึงทั้งระบบ ทั้งภาคธุรกิจบริการ  ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และการส่งออก  โดยเฉพาะภาคธุรกิจการส่งออก ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศไทย

 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ต่อการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การส่งออก มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ ศึกษาหา     ช่องทางตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการ จึงมีดำริในการจัดโครงการดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายของ ฯพณฯ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ ผู้ส่งออกไทย ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งออก เพื่อทดแทนปัญหา    ภาคการส่งออก โดยเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก (Export List) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 10,000 ราย สมาชิกด้านการค้าเพื่อการส่งออก (Trade Mart) และนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับการส่งออก เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดำเนินธุรกิจบนตลาดออนไลน์กับเว็บไซต์ weloveshopping.com พร้อมให้คำปรึกษา เชิงลึกแก่ผู้ส่งออกไทยทั่วประเทศ

 

 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มบริษัททรู และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนานวัตกรรม และโซลูชั่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทรูพร้อมนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจออนไลน์ สนับสนุนภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชาวไทย โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวนวัตกรรม www.TrueWorldExpo.com งานแสดงสินค้าแบบเวอร์ชวลบนโลกออนไลน์ เปิดให้นักธุรกิจนำเสนอสินค้าออกสู่สายตาทั่วโลก ตลอด 365 วัน ซึ่งมีการจัดแสดงสินค้าพร้อมๆ กัน ถึง 9 ฮอลล์บนโลกออนไลน์ ครอบคลุมทุกหมวดธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่  สนใจร่วมออกบูธ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการนำสินค้าไปจัดแสดงต่างประเทศ รวมไปจนถึงค่าตกแต่งบูธ และค่าจ้างพนักงานประจำบูธ และที่โดดเด่นที่สุดคือ มีฮอลล์แสดงสินค้างานเอ็กซ์โปชั้นนำทั้งระดับอาเซียน และระดับโลก ที่กรมส่งเสริมการส่งออกจัดขึ้นเป็นประจำมาจัดแสดง โดยนำร่องด้วย 2 งานยักษ์ใหญ่      ประจำปี ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF & BIL) ในวันที่ 13 -16 สิงหาคม 2552 และงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG & BIH) ระหว่างวันที่ 13 -18 ตุลาคม 2552  โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศและในประเทศสามารถลงทะเบียนเข้าชมงาน ตลอดจนแจ้งความต้องการ รวมทั้งกำหนดการที่จะมาเยี่ยมชมบูธที่สนใจล่วงหน้า ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบความต้องการและกำหนดข้อเสนอการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลังจากงานแสดงจริงสิ้นสุดลง ผู้ซื้อและเจ้าของสินค้ายังสามารถเจรจาการค้าได้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์นี้อีกด้วย

 

ทรู มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่น TrueWorldExpo ร่วมเปิดตลาดศูนย์งานนิทรรศการออนไลน์ จะเป็นการพลิกโฉมหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้และในอนาคต ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ประกอบการและลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด และสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีขยายตัวสูงถึง 30-35% หรือเป็นมูลค่า 500,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ทรูยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เสริมความรู้สร้างผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซรายใหม่ โดยจัดอบรมสัมมนาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งกูรูจากทรูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในการทำตลาดออนไลน์ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกของกรมฯ ด้วยบริการคอนเวอร์เจนซ์จากทรู ที่จะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำงานสบาย อาทิ ติดตั้งโทรศัพท์   พื้นฐานของทรูในราคาพิเศษ บริการซิมทรูมูฟสำหรับนักธุรกิจ บริการซิมอินเตอร์ สำหรับลูกค้าที่เน้นติดต่อต่างประเทศ และบริการหน้าร้านออนไลน์กับ เว็บไซต์  Weloveshopping เป็นต้น

 

ศูนย์รวมงานเอ็กซ์โปออนไลน์ TrueWorldExpo.com นอกจากจะยกระดับตลาดการค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การส่งออกของประเทศไทยแล้ว ยังจะเป็นแหล่งรวมสินค้าไทยนำเสนอ   สินค้าระดับโลก สร้างธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้นักธุรกิจไทย โดยใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่พัฒนาโดยคนไทย นายราเชนทร์ กล่าวสรุป

About Author

shyboy

shyboy

Partners