ทรู ผนึกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ส่งเสริมวิชาชีพสื่อ เปิดอบรม "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่น 12 สร้างเยาวชนคนข่าวมืออาชีพ

โดย shyboy | 10 สิงหาคม 2552 เมื่อ 04:39 น. | อ่าน 8
ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 12 รวมพลังนักข่าวจากทุกสำนักพิมพ์สร้างสรรค์ ประสบการณ์คนข่าวแบบมืออาชีพให้นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกร่วมอบรมกว่า 80 คนจากสถาบันการศึกษา

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย  รุ่นที่ 12 รวมพลังนักข่าวจากทุกสำนักพิมพ์สร้างสรรค์  ประสบการณ์คนข่าวแบบมืออาชีพให้นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกร่วมอบรมกว่า 80 คนจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2552

 

นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงร่วมกับ บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น   ดำเนินกิจกรรมโครงการพิราบน้อยขึ้นตั้งแต่ปี 2536  ตามวัตถุประสงค์ที่จะเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาแวดวงสื่อสารมวลชน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย  สำหรับนิสิต นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงความเป็นบุคลากรคนข่าวแบบมืออาชีพจากประสบการณ์จริงของนักข่าวรุ่นพี่โดยตรง ตลอดจนความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปใช้พัฒนาชีวิตตนเอง อาชีพ และสังคมต่อไป  ทั้งยังเป็นเวทีพื้นฐานให้นิสิต  นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์จริง     พร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมกลับมาพัฒนาหนังสือพิมพ์ของสถาบันตนเอง  เพื่อนำผลงานมาส่งประกวดชิงรางวัล พิราบน้อย ในต้นเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี

 

นางสาวเสาวนีย์   ลิมมานนท์  ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่  รับผิดชอบงานซีเอสอาร์    และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มทรู บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรู มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และร่วมดำเนินโครงการพิราบน้อยมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 12 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารภายในกลุ่มทรูเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทั่วโลก ทรู ตระหนักดีว่าข้อมูล ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสรรค์คนในสังคมให้มีความรู้มากขึ้น คิดได้ ตัดสินได้  บนพื้นฐานของเหตุผล ดังนั้น  เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร  นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการถ่ายทอดข้อมูลสาระแล้ว  ยังจะต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมจริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นมืออาชีพ   เพื่อร่วมผลักดันและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ  มีความรู้ที่กว้างไกล  และเรียนรู้ที่จะใช้หลักเหตุและผลร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมอบรม นักข่าวพิราบน้อย ประจำปี 2552 มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 80 คน ศึกษาอยู่ในภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2552 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนมืออาชีพทุกสำนักพิมพ์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อมูลกับนิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะจริงตลอดระยะเวลา 4 วันเต็มของการอบรม

 

ในวันเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติการนี้ ทรู สานพันธกิจความเป็นผู้นำชีวิตคอนเวอร์เจนซ์ ไลฟ์สไตล์ จัดบรรยายแนะนำ mylife.truelife.com มิติใหม่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นคอมมิวนิตี้เว็บไซต์ที่ผสมผสานมีเดีย  คอนเวอร์เจนซ์กลุ่มทรู  ช่วย+เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดให้กลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน   ร่วมสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบอินเทอร์แอกทีฟที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง และแบ่งปันความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งนิสิต นักศึกษาที่เข้าอบรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้ และเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมยุคดิจิตอล  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และรูปแบบการทำงานจริงที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น นางสาวเสาวนีย์ กล่าวปิดท้าย

 

ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  นักข่าวพิราบน้อย

นักข่าวพิราบน้อย เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นสาขาอาชีพที่ทรงเกียรติ และควรค่าแห่งความภาคภูมิใจสำหรับเยาวชนที่ศึกษาในศาสตร์วิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรคนสำคัญของการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

About Author

shyboy

shyboy

Partners