เจ มาร์ท เปิดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสังคม "เรียนจริง ซ่อมจริง กับ เจ มาร์ท"

โดย shyboy | 4 สิงหาคม 2552 เมื่อ 03:33 น. | อ่าน 90
บมจ. เจ มาร์ท ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เปิดโครงการ "เรียนจริง ซ่อมจริง กับ เจ มาร์ท" ช่วยเหลือสังคม ในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ด เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพซ่อมมือถือ โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน และให้นำร่องโครงการแห่งแรกที่ศูนย์ฝึกอาชีพดินแดง 1

บมจ. เจ มาร์ท ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เปิดโครงการ “เรียนจริง ซ่อมจริง กับ เจ มาร์ท” ช่วยเหลือสังคม ในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ด เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพซ่อมมือถือ โดยจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน และให้นำร่องโครงการแห่งแรกที่ศูนย์ฝึกอาชีพดินแดง 1 กรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคม ศกนี้

 

            นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMARTผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และติดตามเร่งรัดหนี้  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  จัดตั้ง โครงการเสริมสร้างการฝึกอาชีพเพื่อสังคม “เรียนจริง ซ่อมจริง กับ เจ มาร์ท” ขึ้น  เพื่อฝึกฝนอาชีพช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่

           

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อสอนและฝึกฝนให้ประชาชนทั่วไป ที่สนใจมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือได้จริง อันเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้แก่ผู้ศึกษาและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น    ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียน การสอนและใช้โทรศัพท์มือถือ jFone เป็นอุปกรณ์ในการฝึกการซ่อม นอกเหนือจากภาคทฤษฎี

 

เจ มาร์ท มีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา และช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา การกีฬา สุขอนามัย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องตามโอกาสต่าง ๆ มาตลอด โครงการ “เรียนจริง ซ่อมจริง กับ เจ มาร์ท” นี้ ทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง      ได้นำความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประยุกต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง อันเป็นการพัฒนาทักษะความรู้  และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มืออาชีพได้

 

ทางศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ ฝึกการอบรม เรียนจริง  ซ่อมจริง  กับ เจ มาร์ท  และกำหนดหลักสูตรร่วมกับทาง เจ มาร์ท รวมชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  75 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติการซ่อม 55 ชั่วโมง  ซึ่งการอบรมในภาคทฤษฎีจะเป็นไปตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพ ส่วนการฝึกภาคปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติงานซ่อมจริงกับเครื่องโทรศัพท์มือถือแบรนด์หลัก และ jFone โดยทางศูนย์ฝึกอาชีพจะจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเพียงคนละ 105 บาท เท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรร่วมจาก ศูนย์ฝีกอาชีพ กทม. และบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)    บริษัทฯ จะทำการทดสอบความสามารถในการซ่อมโทรศัพท์และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัท เจ มาร์ท ต่อไป


โครงการฝึกการอบรม เรียนจริง  ซ่อมจริง  กับ เจ มาร์ท เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคมของ เจ มาร์ท อันสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสังคม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม โครงการฝึกอาชีพยังเป็นการเพิ่มช่องทางสรรหาบุคลากรในตำแหน่งช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกฝนอาชีพอย่างเป็นจริงให้แก่ผู้สนใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสในการทำงานในภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners