ทรู ปลื้มผลงานการตลาดตรงใจ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2008

โดย shyboy | 1 สิงหาคม 2552 เมื่อ 21:48 น. | อ่าน 21
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2008 สำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดในประเทศไทย (Marketing Excellence)

(31 กรกฎาคม 2552) จากภาพ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2008 สำหรับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดในประเทศไทย (Marketing Excellence) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการดำเนินโครงการ "Thailand Corporate Excellence Survey" สำรวจความคิดเห็น และจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 องค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล ซึ่งทรูเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันก่อน

 

นอกจากนี้ ทรู ยังเป็นหนึ่งในห้าองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในประเทศไทย (Innovation Excellence) โดยเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลนี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners