บริการข้ามแดนอัตโนมัติจากเอไอเอส เปิดบริการ "In Flight Roaming" ให้ลูกค้าใช้งานมือถือได้ครอบคลุมทั่วโลก

โดย shyboy | 28 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 16:10 น. | อ่าน 161
เอไอเอส เปิดบริการ "In Flight Roaming" จับมือกับ 2 เครือข่ายผู้ให้บริการทั้ง AeroMobile และ OnAir เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ทั้งโทรออก, รับสาย, ส่ง SMS และ GPRS บนเครื่องบินของสายการบินชั้นนำต่างๆ ได้ อาทิ Emirates, TAP Air Portugal, Ryanair, Wataniya Airways, Royal Jordanian Airlines เป็นต้น

นางสาวสุชาดา ตันติราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า นอกเหนือจากการขยายบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติจากเอไอเอส ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ในกว่า 6 ทวีป 205 ประเทศ 690 เครือข่ายผู้ร่วมให้บริการต่างประเทศทั่วโลก และบนเรือโดยสารท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายครอบคลุมแนวชายฝั่งกว่า 106 ประเทศ แล้ว

วันนี้เพื่อให้ลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมการใช้บริการทุกพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งบนเรือและบนเครื่องบินได้อย่างแท้จริง เอไอเอสจึงเปิดให้บริการ “In Flight Roaming”  ขึ้น โดยเริ่มต้นจับมือกับ 2 เครือข่ายผู้ให้บริการทั้ง AeroMobile และ OnAir เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ทั้งโทรออก, รับสาย, ส่ง SMS และ GPRS บนเครื่องบินของสายการบินชั้นนำต่างๆ ได้ อาทิ Emirates, TAP Air Portugal, Ryanair, Wataniya Airways, Royal Jordanian Airlines เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเดินทาง ได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

About Author

shyboy

shyboy

Partners