ดีแทคครองตำแหน่งเครือข่ายยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นกรุงเทพฯ

โดย shyboy | 28 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 15:36 น. | อ่าน 43
ดีแทคปลื้มกับผลสำรวจล่าสุด วัยรุ่นกรุงเทพฯ ยกให้เป็นเครือข่ายยอดนิยมที่มีคนเลือกใช้มากที่สุด จากข้อมูลผลสำรวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง "วัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือ" ซึ่งเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,701 คน
24 กรกฎาคม 2552 – ดีแทคปลื้มกับผลสำรวจล่าสุด วัยรุ่นกรุงเทพฯ ยกให้เป็นเครือข่ายยอดนิยมที่มีคนเลือกใช้มากที่สุด จากข้อมูลผลสำรวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง วัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือซึ่งเก็บข้อมูลจากวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,701 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.8 และเพศหญิง ร้อยละ 51.2 แบ่งตามระดับการศึกษา เป็นระดับมัธยมศึกษาและปวช. ร้อยละ 47.8 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ร้อยละ 52.2 สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

 

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่วัยรุ่นใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ดีแทค ร้อยละ 37.6 ทรู ร้อยละ 37.1 จีเอสเอ็ม ร้อยละ 23.4 และฮัทช์ ร้อยละ 1.9 โดยวัตถุประสงค์หลักในการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ พูดคุยและส่ง SMS ร้อยละ 57.7 ฟังเพลง ฟังวิทยุ ร้อยละ 20.3 ถ่ายรูป ถ่ายคลิปวิดีโอ ร้อยละ 11.6 เล่นเกม ร้อยละ 5.6 เล่นอินเทอร์เน็ต/แชต ร้อยละ 4.8 ส่วนบุคคลที่โทร.หาบ่อยที่สุด คือ เพื่อน ร้อยละ 55.9 แฟน ร้อยละ 26.2 พ่อแม่ ร้อยละ 16.5 ญาติ พี่น้อง ฯลฯ ร้อยละ 1.4 ขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน คือ เห็นว่าจำเป็น ร้อยละ 87.4 เห็นว่าไม่จำเป็น ร้อยละ 12.6 ในด้านค่าใช้จ่ายต่อเดือนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 54.6 ใช้จ่ายระหว่าง 501-1,000 บาท ร้อยละ 35.1

 

ดีแทคให้ความสำคัญกับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยทยอยส่งโปรโมชั่นและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้โทรศัทพ์มือถือของกลุ่มวัยรุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบเติมเงินและระบบจดทะเบียน อาทิ แฮปปี้ไวรัส ซิมพิเศษที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปและจำกัดกลุ่มผู้ใช้เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น ล่าสุด ส่งซิม 15 หยก ๆ 16 หย่อน ๆ คิดค่าโทรอัตราพิเศษ เหมาะสำหรับวัยรุ่นขาเม้าท์โดยเฉพาะ ฯลฯ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners