เอชพีนำเสนอผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการรับประกันจาก Energy Star ด้วยประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูงสุดในวงการไอที

โดย shyboy | 27 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 12:40 น. | อ่าน 4
เอชพีมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant DL360 G6 และ DL380 G6 ที่ได้รับการรับประกันจาก ENERGY STAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในตระกูล x86 ที่มีการประหยัดพลังงานสูงสุดในวงการไอที

เอชพีมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant DL360 G6 และ DL380 G6 ที่ได้รับการรับประกันจาก ENERGY STAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในตระกูล x86 ที่มีการประหยัดพลังงานสูงสุดในวงการไอที ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับประกันจาก ENERGY STAR จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีลักษณะเหมือนกันได้สูงถึงร้อยละ 30 หรือมากกว่า และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ โดยผ่านข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกกำหนดโดยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าที่สนับสนุนการประหยัดพลังงานด้วยการใช้เซิร์ฟเวอร์รุ่นประหยัดพลังงาน จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากองค์กรธุรกิจลงได้

About Author

shyboy

shyboy

Partners