ดีแทคประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2552

โดย shyboy | 23 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 02:23 น. | อ่าน 10
ดีแทค ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2552 การเติบโตด้านลูกค้าและรายได้ยังคงชะลอตัว สาเหตุหลักมาจากผลกระทบทางฤดูกาลและสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ณ สิ้นไตรมาส ดีแทคมีลูกค้าใหม่ทั้งสิ้น 254,933 เลขหมาย ทำให้ฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 19.2 ล้านเลขหมาย

22 กรกฎาคม 2552 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2552 การเติบโตด้านลูกค้าและรายได้ยังคงชะลอตัว สาเหตุหลักมาจากผลกระทบทางฤดูกาลและสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ณ สิ้นไตรมาส ดีแทคมีลูกค้าใหม่ทั้งสิ้น 254,933 เลขหมาย ทำให้ฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 19.2 ล้านเลขหมาย

รายได้รวมอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจต่างประเทศ ทั้งบริการข้ามแดนอัตโนมัติและบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่นับการลดลงของรายได้จากธุรกิจต่างประเทศ รายได้จากบริการภายในประเทศ ทั้งบริการเสียงและข้อมูลยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น เนื่องจากความพยายามในการบริหารต้นทุนเริ่มส่งผลในเชิงบวก โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ 7

นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ บริษัทเริ่มเห็นผลจากมาตรการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่เราได้ริเริ่มและปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นปี โดยเราจะยังคงหามาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพราะภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ เราได้ตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนให้ได้ 2 พันล้านบาทภายในสิ้นปี 2553 และยังคงรักษาเป้าหมายการสร้างกระแสเงินสดที่ 1.2 หมื่นล้านบาทให้ได้ภายในปีนี้เช่นกัน

About Author

shyboy

shyboy