ทรีคอมโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยรายได้กว่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดย shyboy | 21 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 14:50 น. | อ่าน 18
ทรีคอม คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 รวมทั้งผลประกอบการตลอดทั้งปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดยในไตรมาสที่ 4 นี้ ทรีคอมมีรายได้ประมาณ 295.1 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับผลประกอบการในช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2551

กรุงเทพ/ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2552 ทรีคอม คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 4 รวมทั้งผลประกอบการตลอดทั้งปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดยในไตรมาสที่ 4 นี้ ทรีคอมมีรายได้ประมาณ 295.1 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับผลประกอบการในช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 321.3 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่รายได้จากการประกอบการตลอดปีงบประมาณ 2552 ของทรีคอมอยู่ที่ 1,317 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับผลการประกอบการของปีก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ 1,294.9 ล้านเหรียญฯ

 

รายได้สุทธิมาตรฐานการบัญชี (GAAP) ณ ปีงบประมาณ 2552 อยู่ที่ 114.7 ล้านเหรียญฯ หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นปรับลด 0.29 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับจำนวนงบขาดทุนสุทธิที่ 228.8 ล้านเหรียญฯ หรือ 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้านี้ ส่วนผลกำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP ทรีคอมมีรายได้สุทธิที่176.7 ล้านเหรียญฯ หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.45 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิที่ 94.9 ล้านเหรียญฯ หรือจำนวนกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.23 ดอลลาร์ของปีงบประมาณ 2551

 

เงินได้สุทธิของทรีคอมในไตรมาสดังกล่าว อยู่ที่ 20.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นปรับลด (diluted share) 0.05 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับจำนวนงบขาดทุนสุทธิที่ 166.7 ล้านเหรียญ หรือ 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ 2551 ทั้งนี้ผลการประกอบการในช่วงไตรมาส ที่ 4 ของปีงบประมาณ 2551 ได้รวมการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill) มูลค่า 158 ล้านเหรียญสหรัฐ ทางด้านผลกำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2552 ทรีคอมมีเงินได้สุทธิที่ 37.2 ล้านเเหรียญฯ หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.10 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับเงินได้สุทธิที่ 35.6 ล้านเหรียญฯ หรือจำนวนกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.09 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2551

 

ทรีคอมมีเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 84.1 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาสที่ 4 และ 280.5 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2552 ปัจจุบันทรีคอมมีสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งรายงานสิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 อยู่ที่ 644.2 ล้านเหรียญฯ

 

ทางบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 และผลการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2552มร.บ๊อบ เหมา ประธานกรรมการบริหารของทรีคอม คอร์ปอเรชั่น กล่าวนับว่าเป็นอีกปีที่ดีของเรา โดยเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ประการของบริษัทฯ ได้แก่ รายได้ที่เติบโตขึ้น (revenue growth) ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (margin improvement) และรายได้จากการดำเนินงานอันแข็งแกร่ง (cash generation) และจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนนี้เอง จึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่งคง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้”

About Author

shyboy

shyboy

Partners