โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับกฤษณ์ พรหมเชื้อ และชมรมนักปั่นมอบจักรยานแก่น้องๆ จังหวัดกระบี่และประจวบฯ

โดย shyboy | 17 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 13:33 น. | อ่าน 61
หลังจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สนับสนุนนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ ศิลปินนักถ่ายภาพอิสระ ในการจัดทำโครงการ "ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้อง" ให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทำดีด้วยการให้ภาคประชาชนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยอุดมการณ์ที่จะมอบน้ำใจมอบโอกาสให้กับเด็กในชนบท

17 กรกฎาคม 2552 – หลังจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สนับสนุนนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ ศิลปินนักถ่ายภาพอิสระ ในการจัดทำโครงการปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้องให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทำดีด้วยการให้ภาคประชาชนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยอุดมการณ์ที่จะมอบน้ำใจมอบโอกาสให้กับเด็กในชนบท ขณะนี้โครงการได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ สามารถช่วยระดมทุนซื้อจักรยานใหม่ให้น้องยากไร้ได้ถึง 50 คัน พร้อมส่งมอบให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกระบี่และประจวบคีรีขันธ์ เป็นของขวัญต้อนรับเปิดเทอมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ ในการทำกิจกรรมดังกล่าว โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักปั่นจักรยานร่วมกันทำกิจกรรมทำดีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริจาคน้ำใจระดมทุนจัดซื้อจักรยานมอบให้นักเรียนในชนบท ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวัน โดยตลอดเวลา 10 วันระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา กฤษณ์ พรหมเชื้อและเพื่อนนักปั่นได้ปั่นจักรยานในระหว่างเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงกระบี่ รวมทั้งสิ้น 890 กิโลเมตร ทุกๆ 1 กิโลเมตรสำหรับนักปั่นจักรยานที่ร่วมโครงการ จะมีมูลค่า 20 บาท ที่โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำไปซื้อจักรยาน โดยคำนวณมาจากจำนวนกิโลเมตรที่นักปั่นแต่ละคนปั่นได้ในแต่ละวันรวมกันตลอดโครงการ (จำนวนจักรยานจะได้จากจำนวนระยะทางคูณมูลค่า 20 บาทต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกินจำนวนจักรยาน 50 คัน)


หลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้ว โครงการนี้สามารถร่วมระดมทุนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถจัดซื้อจักรยานใหม่ให้น้องได้ถึง 50 คัน และได้ทำส่งมอบเป็นของขวัญวันเปิดเทอมให้น้องๆ จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อ.เมือง จ.กระบี่ โรงเรียนบ้านดอนใจดี โรงเรียนบ้านพูตะแบก โรงเรียนบ้านทุ้งตาแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีความตั้งใจที่จะทำดี ต้องการนำความสุขมอบให้กับสังคมหรือเยาวชน ได้มีกำลังใจในการสานฝันทำอุดมการณ์ของตนต่อไป และหวังว่าผู้ริเริ่มโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้ส่งผ่านความดีจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีจากการปั่นจักรยาน ความสามัคคีในหมู่คณะ ได้การประหยัดพลังงาน ตลอดจนช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม


ด้านนายนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ  ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า การขี่จักรยานนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังช่วยลดโลกร้อน และ ยิ่งหากเราทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี การทำความดีไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ และความร่วมมือร่วมใจในการทำความดีครั้งนี้เท่ากับเป็นการแสดงความเอื้ออาทรจากใจสู่ใจ สร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกัน.

About Author

shyboy

shyboy

Partners