ดีแทคสนับสนุนเอแบคโพลล์พลิกโฉมวิจัยธุรกิจรูปแบบใหม่สู่เรียลไทม์โพลล์ต้นแบบเจ้าแรกในไทย

โดย shyboy | 16 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 12:59 น. | อ่าน 19
ดีแทค กลุ่มพัฒนาธุรกิจองค์กร ได้รับเลือกจากเอแบคโพลล์ร่วมพลิกโฉมวิจัยธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร รองรับกลุ่มธุรกิจการตลาดที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด โดยเริ่มใช้โครงการต้นแบบแล้วใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ

16 กรกฎาคม 2552 –  ดีแทค  กลุ่มพัฒนาธุรกิจองค์กร ได้รับเลือกจากเอแบคโพลล์ร่วมพลิกโฉมวิจัยธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร รองรับกลุ่มธุรกิจการตลาดที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด โดยเริ่มใช้โครงการต้นแบบแล้วใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ เอแบคโพลล์เดินหน้าให้บริการวิจัยรอบด้านรุกตลาดลูกค้ากลุ่มธุรกิจทันที

นายวรวัฒน์ วงศ์สง่า ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคภูมิใจที่ได้รับเลือกจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการใช้เครือข่ายดีแทค เพื่อเปิดมิติใหม่ให้การวิจัยเชิงสำรวจในชื่อ เอแบค เรียลไทม์ โพลล์ โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ได้เป็นลูกค้ากลุ่มองค์กรของดีแทค เพราะเชื่อมั่นในเครือข่ายสัญญาณที่ทรงประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วไทยและยึดมั่นในหลักการเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า องค์กร รวมทั้งยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า เอแบค เรียลไทม์ โพลล์ เป็นการใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่ทันสมัยและเที่ยงตรงในการวิจัยเชิงสำรวจโดยสำนักวิจัยสุ่มเลือกตัวอย่างครัวเรือนตามหลักสถิติให้ครอบคลุมเป็นตัวแทนครัวเรือนประมาณ 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ส่วนจำนวนครัวเรือนตัวอย่างขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง 1,500 – 2,500 ครัวเรือน และอาจพิจารณาขยายโครงการอีกในอนาคต สำหรับผลการทำวิจัยที่ได้จากรูปแบบใหม่นี้เบื้องต้นมีลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและองค์กรอิสระเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่า ดีแทคเข้ามาช่วยสนับสนุนงานด้านวิชาการประยุกต์และสังคมธุรกิจได้อย่างดี

ผ.อ.เอแบคโพลล์ กล่าวต่อว่า โครงการวิจัยธุรกิจที่ เอแบค เรียลไทม์ โพลล์กำลังทำอยู่ขณะนี้มีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น การวัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ที่รู้ผลเบื้องต้นภายใน 6 ชั่วโมงจากผู้ชมทั่วประเทศครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งการรับรู้และจดจำการโฆษณาในกลุ่มผู้บริโภค  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  และการวัดความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ (Gross Domestic Happiness, GDH)  เป็นต้น ผลที่ได้จาก เอแบค เรียลไทม์ โพลล์นี้ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ประหยัดและรวดเร็วเหมาะกับการวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคโดยส่วนรวม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners