กรมควบคุมโรคร่วมกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ถูกต้องสู่ผู้ใช้บริการ *1677

โดย shyboy | 15 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 14:19 น. | อ่าน 13
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ขยายความร่วมมือเพื่อร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 และไข้หวัดนก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการป้องกันและระมัดระวังภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการส่งตรงทุกวันผ่าน SMS ถึงลูกค้าดีแทค และผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร

15 กรกฎาคม 2552 – กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ขยายความร่วมมือเพื่อร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 และไข้หวัดนก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการป้องกันและระมัดระวังภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการส่งตรงทุกวันผ่าน SMS ถึงลูกค้าดีแทค และผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร หวังเป็นอีกแนวทางใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ช่วยรายงานสถานการณ์ที่ถูกต้องเพื่อการเฝ้าระวังภัยของประชาชน โดยไม่สร้างความตื่นตระหนก

 

โดยในความร่วมมือดังกล่าว โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคทำการส่ง SMS จากกรมควบคุมโรค ผ่าน *1677 เพื่อให้สมาชิกกว่า 180,000 เลขหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน เพื่อนำไปสื่อสารต่อเครือข่ายเกษตรกรอย่างถูกต้อง โดยโครงการนี้อยู่ในแผนงานดูแลปกป้องประชาชนของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ นายแพท์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้

 

ดีแทคและกรมควบคุมโรคเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่สำคัญนี้จะสามารถนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนสู่คนไทยเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009

 

นอกจากการส่งข้อมูลทาง SMS แล้ว ยังมีการจัดทำข้อความเสียงระหว่างการรอสาย โดยลูกค้าดีแทคที่โทรมาที่ Call Center โดยจะได้รับฟังเนื้อหาที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยจะสามารถให้ข้อมูลได้ปลายเดือนกรกฎาคมนี้

 

นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมข้อมูลระหว่าง website ของกรมควบคุมโรคกับ ดีแทค และ สำนึกรักบ้านเกิด เพื่อรณรงค์และให้ข้อมูลการป้องกันที่ถูกต้อง นอกจากนี้กรมควบคุมโรค ยังได้ร่วมทำงานในการลงพื้นที่ร่วมกับโครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในการจัดสัมมนา แผ่นทองของแผ่นดิน ที่โครงการทำดีทุกวันได้ร่วมกับ USAID ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายเกษตรกรทั่วทุกภาค

 

กรมควบคุมโรคยังจะร่วมมือกับดีแทคในการผลิตบัตรเติมเงินรุ่นพิเศษ ปรากฎข้อความของการป้องกันที่ถูกต้องเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

 

About Author

shyboy

shyboy