TRIDI ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบการสาธิตอุปกรณ์ RFID Testbed

โดย shyboy | 5 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 15:51 น. | อ่าน 29
TRIDI ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบการสาธิตอุปกรณ์ RFID Testbed เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในประเทศ ณ ศูนย์การทดสอบและสาธิต GS1 Thailand ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (คนที่สองจากซ้าย) นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร กรรมการบริหารงานสถาบันวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (คนที่สองจากขวา) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และนายธวัชชัย ล้ำสมบัติ (คนขวาสุด) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้เกียรติร่วมงานเปิดศูนย์ทดสอบ   และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีแห่งแรกของไทย (RFID Testbed) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในประเทศ ณ ศูนย์การทดสอบและสาธิต GS1 Thailand ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners