TRIDI มอบทุน NTC Scholarship 2552 เพื่อพัฒนาบุคลากรโทรคมนาคม เสริมศักยภาพนักวิจัยทัดเทียมสากล

โดย shyboy | 23 มิถุนายน 2552 เมื่อ 17:03 น. | อ่าน 16
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา NTC Scholarship ประจำปี 2552 เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาในการพัฒนางานวิจัยด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบทุนทั้งสิ้น 16 ทุน 15 ล้านบาท

                สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษา NTC Scholarship ประจำปี 2552 เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาในการพัฒนางานวิจัยด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบทุนทั้งสิ้น 16 ทุน 15 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ (คนที่ 3 จากขวาแถวบน) และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนขวาสุดแถวบน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในการมอบทุนครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อเร็วๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners