เอไอเอส ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ "ซิมตำรวจจับโจร" สืบค้นข้อมูลคนร้าย รถหาย ผ่าน SMS

โดย shyboy | 20 มิถุนายน 2552 เมื่อ 23:29 น. | อ่าน 122
เอไอเอส ต่อยอดความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเนื่อง หลังจากร่วมมือกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 7 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ล่าสุดจึงขยายความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยี SMS ในการติดตามการกระทำผิดของมิจฉาชีพทั่วประเทศ

18 มิถุนายน 2552: เอไอเอส ต่อยอดความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเนื่อง  หลังจากร่วมมือกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 7 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ล่าสุดจึงขยายความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยี SMS ในการติดตามการกระทำผิดของมิจฉาชีพทั่วประเทศ

           พ.ต.อ.สมนึก น้อยคง   ผู้กำกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โชว์ ซิมตำรวจจับโจร ที่ร่วมกับเอไอเอส พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลประวัติบุคคลได้แบบ Real Time ด้วยเทคโนโลยี SMS    ที่เอไอเอสพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถส่ง SMS แบบ 2 ทาง เพื่อดึงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลของตำรวจมาที่มือถือภายใน 3-5 วินาที ทำให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่บริเวณไหนก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อันจะทำให้กระบวนการติดตามจับกุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners