ดีแทคเข้าร่วมงานกับกองทัพบก ในกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารกับ "โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ"

โดย shyboy | 29 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 02:35 น. | อ่าน 37
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเข้าร่วมงานกับกองทัพบก
ในกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารกับ "โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก"

28 พฤษภาคม 2552 – เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเข้าร่วมงานมหกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสานต่อ โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีเป็นปีที่ 2” ซึ่งจัดโดยกองทัพบก สร้างจิตสำนึกและเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันปลูกป่าและร่วมใจในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

 

ล่าสุดได้จัดมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติลุ่มแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 จังหวัดร่วมในพิธี

 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กองทัพบกและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมในภาพรวมของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลาจัดงานด้วยรถ mobile เคลื่อนที่เพิ่มเติม

 

 

ตลอดปี 2551 ที่ผ่านมา โดยการนำของกองทัพบกและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่ทั้งหมด 8 จังหวัด ประสบความสำเร็จในการ ปลูกป่าบกแล้ว 12,124 ไร่ ป่าชายเลน 1,569 ไร่ และร่วมกันสร้างฝายอีก 33,110 แห่ง และโครงการนี้มีกำหนดจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้สามารถปลูกป่าถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก.

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners