*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สมาชิกเกิน 160,000 เลขหมาย จับมือ สศก. เสริมความสดของข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรฟรี

โดย shyboy | 25 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 13:26 น. | อ่าน 8
*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สมาชิกเกิน 160,000 เลขหมาย
จับมือ สศก. เสริมความสดของข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตรฟรี พร้อมสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เพิ่มความแข็งแกร่งเครือข่ายเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค
25 พฤษภาคม 2552 – ลูกค้าดีแทคที่ตอบรับใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรฟรีกว่า 160,000 เลขหมายทั่วประเทศ ล่าสุด เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งถึงเกษตรกรทุกวันผ่านทาง SMS มีความสดใหม่ สามารถทราบภาวะความเคลื่อนไหวตลาดสินค้าเกษตรได้ต่อเนื่องทุกวัน ศูนย์บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จึงจับมือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมประสิทธิภาพของข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยความร่วมมือดังกล่าว ทำให้ข้อมูลที่ส่งตรงนั้นทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับภาวะตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจำเป็นต่อการกำหนดทิศทาง การวางแผนหรือเพิ่ม – ลด ผลผลิตให้สมดุลกับความต้องการของตลาด

 

สศก. เป็นองค์กรที่สำคัญซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนาด้านเกษตรของประเทศ และมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดความเจริญเติบโตของภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

 

ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่ทาง สศก. มีอยู่สามารถส่งตรงไปถึงเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เพียงปลายนิ้วเป็นการเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เสริมว่า ผู้ใช้บริการ *1677 จะได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ร่วมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากจากการใช้บริการนี้ เช่น รู้ถึงความต้องการซื้อและขายของพืขผลในตลาดจากกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือได้รับหนังสือวิชาการประยุกต์ นอกจากนั้นในงาน Toyota Road Show ทั่วประเทศ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้ร่วมมือกับโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เพื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมในงานและผู้ใช้บริการ *1677 จะมีสิทธิได้รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อซื้อหรือสั่งจองรถ โตโยต้า วีโก้ จากงาน Road Show ตลอดช่วงเวลาที่จัดในปีนี้ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ถึงวันเวลาสถานที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งถึงของที่ระลึกหรือสิทธิพิเศษที่จะมีเพิ่มเติมในแต่ละครั้งที่จัด

 

สำหรับกิจกรรมล่าสุดที่ได้รับการตอบรับอย่างมากมายของผู้สมัครใช้บริการ คือการส่ง SMS ร่วมรับหนังสือ ซีอีโอ สลับร่างที่โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดให้เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ตลอดจนการใช้ในชีวิตประจำวันจาก 3 ธุรกิจ คุณโชค บูลกุลแห่งฟาร์มโชคชัย คุณวริสร รักษ์พันธุ์แห่งชุมพรคาบาน่า และคุณจงสฤศดิ์ คุ้นวงศ์แห่งไร่กำนันจุล ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ที่โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ร่วมกันจัดขึ้น ได้มอบหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ *1677 ไปแล้ว 1,000 เล่ม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners