ไมโครซอฟท์หนุนเด็กไทยแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเรื่องจริง ส่งทีมผู้ชนะเลิศลุ้นแชมป์โลก Imagine Cup ที่อียิปต์

โดย shyboy | 13 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 17:53 น. | อ่าน 86
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Imagine Cup 2009 ผลงาน Meddy จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครอง

กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2552 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Imagine Cup 2009 ผลงาน Meddy จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครอง พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการมุ่งสร้างต้นทางที่แข็งแกร่งสำหรับระบบนิเวศน์ไอทีไทยผ่านนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่

 

ผลงานที่พิชิตใจคณะกรรมการจากการแข่งขัน Imagine Cup 2009 ซึ่งเป็นการแข่งขันการออกแบบซอฟต์แวร์ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ เป็นปีที่ 7 แล้วนั้นเป็นผลงานที่ตอบโจทย์แนวคิดของการแข่งขันที่ตั้งไว้ในปีนี้ คือ “Imagine a world where technology helps solve the problems facing us today”  ได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า Meddy เป็นผลงานจากทีม CSCU® ซึ่งประกอบไปด้วย นายชาคริต  วิเชียร นายรุ่งธรรม  ลีลาเจริญกิจวงศ์ นายณัฐพล  แสงสุริยาโชติ นางสาวภาสพร  กาญจนศรี นิสิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานดังกล่าวนำเสนอการประชุมผ่านวีดีโอ หรือ VDO Conference เพื่อช่วยงานทางการแพทย์ และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล หรือแก้ปัญหาความต้องการการรักษาให้ได้ในเวลาที่ทันท่วงที โดยใช้เว็บแคมถ่ายภาพคนไข้จากสถานที่รักษาไปยังคณะแพทย์ และเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยี .Net เพื่อรับการปรึกษา และคำแนะนำในการรักษาแบบเรียลไทม์

 

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว Imagine Cup ยังถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการของตนเองอย่างเต็มที่ และเปลี่ยนจินตนาการเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริง โดยไมโครซอฟท์เล็งเห็นว่าในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ การสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสำคัญของไมโครซอฟท์ในการสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำ

 

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศเราจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่สามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ไมโครซอฟท์มองว่า Imagine Cup ไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อสร้างคนเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างชาติด้วย เราจำเป็นต้องถ่ายทอดให้เยาวชนของเราคิดได้และคิดเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่สอนไม่ได้โดยตรงแต่เขาจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เองจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลงานการรักษาคนไข้แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี .Net ของทีม CSCU® ถือเป็นผลงานที่สามารถทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และเป็นผลงานที่สามารถต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สำคัญของประเทศไทยได้ในอนาคต”

 

“ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับการจัดการแข่งขันโครงการ Imagine Cup เป็นอย่างมาก เพราะเราถือว่าโครงการนี้เป็นการสร้างต้นน้ำของระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยโดยรวมทั้งหมดโดยเริ่มจากการสร้างคนก่อน โดยไมโครซอฟท์ได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เราสร้างสรรค์ไว้อย่างครบวงจรต่อยอดจากโครงการ Imagine Cup อาทิ โครงการ Academic Alliance, Microsoft Student Partner, Faculty Support, Microsoft Innovation Center, DreamSpark และ BizSpark ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายทาง นั่นหมายถึงการสร้างเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการส่งเสริมบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ หรือ ISV และการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นของไทย” นางสาวปฐมากล่าวเสริม

 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การแข่งขัน Imagine Cup 2009 ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของไทย และช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในด้านการพัฒนาบุคลากรของชาติด้านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากโครงการที่น่าสนใจอื่นๆ ของ บริษัท ไมโครซอฟท์ โครงการนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ๆ ร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาตนเองและวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้ก้าวรุดไปข้างหน้าได้อย่างอย่างยั่งยืน”

 

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม CONCEIT จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงาน Firewatch รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ทีม Ice Tea จากมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน Group Trade และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Permanent Team จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน Simland Manager ทีม The Last Idea จากมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน Health Map

 

สำหรับทีม CSCU® ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมชนะเลิศระดับประเทศประเภท Software Design จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศอียิปต์ โดยไมโครซอฟท์จะออกค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขันให้ทั้งหมด พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พักตลอดการแข่งขัน รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท  นอกจากนี้ ทีม CSCU® ยังได้รับรางวัลเป็นเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งโปรแกรมฝึกฝนทักษะ ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Incubation Program) จากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค สำหรับทีม CONCEIT ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและทีม Ice Tea ในฐานะรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับรางวัลเงินสด 60,000 บาท และ 40,000 บาทตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีม Permanent Team และ ทีม The Last Idea ได้รับรางวัลชมเชยมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

HUAWEI MatePad Pro

About Author

shyboy

shyboy

HUAWEI MatePad Pro

Partners