เอไอเอสได้รับรางวัลบริษัทที่มีการจัดการดีเด่นของไทย ประจำปี 2009 จากการสำรวจโดยนิตยสาร FinanceAsia

โดย shyboy | 13 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 00:38 น. | อ่าน 137
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ของเอเชียโหวตให้เอไอเอสเป็นบริษัทดีเด่นอันดับ 1 ของไทย ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ต่อนักลงทุน และด้านนโยบายที่ยึดมั่นต่อนักลงทุนในการจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งยังเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอันดับที่ 2

นักลงทุนและนักวิเคราะห์ของเอเชียโหวตให้เอไอเอสเป็นบริษัทดีเด่นอันดับ 1 ของไทย ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ต่อนักลงทุน และด้านนโยบายที่ยึดมั่นต่อนักลงทุนในการจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งยังเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอันดับที่ 2 และบริษัทที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดีเด่น เป็นอันดับที่ 5 ซึ่งสำรวจโดยนิตยสาร FinanceAsia ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจากการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ  

นายวิกรม ศรีประทักษ์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า นิตยสาร FinanceAsia ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อคัดเลือกบริษัทดีเด่นในด้านต่างๆของไทย ประจำปี 2009 ผลปรากฏว่า  เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทดีเด่นในหลายด้าน   ทั้งด้านการจัดการ (Best Managed Company) ด้านความสัมพันธ์ต่อนักลงทุน (Best Investor Relations) ด้านนโยบายที่ยึดมั่นต่อนักลงทุนในการจ่ายเงินปันผล (Most Committed to a Strong Dividend Policy)  ส่วนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility) เป็นที่ยอมรับในอันดับที่ 2   และด้านการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดีเด่น (Best Corporate Governance)  เป็นที่ยอมรับในอันดับที่ 5  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอไอเอส ที่พิสูจน์ได้ถึงการยอมรับในระดับสากล   ด้วยปัจจัยหลักอันนอกเหนือจากการที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า  พนักงาน และสังคมโดยรวม   และล่าสุดเอไอเอสยังติดอันดับ 1 ใน 2,000 บริษัทมหาชนชั้นนำของโลก จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ประจำปี 2009 (Most Admired Brand 2009) ซึ่งสำรวจโดยนิตยสาร BrandAge

เอไอเอสขอยืนยันว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมา    ภิบาลและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายรับผิดชอบตอบแทนสังคม   เพื่อให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมกันนายวิกรม กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners