ทรู มอบคอมพิวเตอร์แก่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพผู้ต้องโทษในเรือนจำ

โดย shyboy | 11 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 19:39 น. | อ่าน 41
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องให้แก่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ ฝึกอาชีพผู้ต้องโทษในเรือนจำ จังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมนำความรู้ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพัฒน์นรี พิบูลกุลพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารข้อบังคับกิจการโทรคมนาคม มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องให้แก่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนางสมจิต  จุฬารัตน (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ    ฝึกอาชีพผู้ต้องโทษในเรือนจำ จังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมนำความรู้ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษแล้วอันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ ในการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของเด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งประเทศให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตัวเอง   อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติในอนาคต  ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners