ดีแทคเปิดกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ ซื้อสารานุกรมเยาวชน บริแทนนิกาฉบับภาษาไทย จ่ายเพียงครึ่งจากราคาเต็ม

โดย shyboy | 11 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 19:32 น. | อ่าน 38
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเปิดกิจกรรมล่าสุดทำดีด้วยความรู้สู่สังคม
ซื้อสารานุกรมเยาวชน บริแทนนิกาฉบับภาษาไทย จ่ายเพียงครึ่งจากราคาเต็ม
เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนหรือที่คุณต้องการทำกุศล

11 พฤษภาคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคขยายกิจกรรมทำดีด้วยความรู้สู่สังคม มอบกุศลให้แก่ผู้สนใจที่สามารถสนับสนุนความรู้สู่เยาวชนและสาธารณชนได้ ด้วยการซื้อหนังสือสารานุกรม บริแทนนิกาฉบับภาษาไทย มอบให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนที่ขาดแคลน หรือบุคคลและสถานที่ต้องการจะมอบให้ทั่วประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้สเตชั่นและผู้จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมเยาวชน บริแทนนิกา ส่งเสริมความรู้สู่ความสุขที่ยั่งยืน จากราคาปกติชุดละ 9,800 บาท สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมทำดีด้วยความรู้ สามารถสั่งซื้อในราคาเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 4,900 บาท พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคให้โรงเรียนหรือห้องสมุดที่ท่านต้องการที่ใดก็ได้ทั่วประเทศ จัดส่งให้โดยไม่เสียค่าดำเนินการ

 

หนังสือสารานุกรมเยาวชน บริแทนนิกา ได้รับความเชื่อถือและยอมรับในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ได้มาตรฐานที่สุดเล่มหนึ่งในโลกมานานกว่า 230 ปี ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1768 ที่เมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ มีความรู้ในสาขาต่างๆ ถึง 51 สาขาวิชา เป็นแหล่งความความสำหรับศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเฉพาะ อาทิ ประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสำคัญ การแพทย์ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ละคร ภาพยนตร์ กฏหมาย การเมืองการปกครอง ซึ่งได้มีการจัดแปลฉบับภาษาไทยอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และฉบับที่จะร่วมใจกันบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนนี้ ยังนับว่าเป็นสารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองครองราชย์ครบรอบ 60 ปี ซึ่งพระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาสู่ประชาชนมาตลอดรัชสมัย ทั้งนี้ข้อมูลในหนังสือสารานุกรมดังกล่าวยังครอบคลุมถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านฝนหลวงของพระองค์อีกด้วย เป็นครั้งแรกของโลกที่บันทึกอยู่ในสารานุกรมภาษาไทย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมว่า เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น มอบความรู้แก่เยาวชน เปรียบได้กับการวางรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงพร้อมจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพราะ ความรู้เป็นกุญแจสำหรับไขทุกคำตอบให้กับชีวิต สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบอาชีพรวมไปถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ให้แก่ตนเอง และผู้อื่น รวมตลอดไปจนกระทั่งการพัฒนาประเทศชาติหรือในระดับโลกสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

ผู้สนใจเข้าร่วมทำกุศลกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สามารถเจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 คณะทำงานจะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ถึงที่หมายหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุรักษ์  จตุรงค์ล้ำเลิศ  โทรศัพท์ 0-2391-8069 มือถือ 080-4505766 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี   บริษัท  มีเดีย  เอกซ์เพอร์ทีส  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

 ธ. กรุงเทพ จำกัด  สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์  101 7 – 85714 – 3

–  ธ. กรุงไทย จำกัด สาขานานาเหนือ บัญชีออมทรัพย์  000 0 – 03377 – 4

–  ธ. กสิกรไทย จำกัด  สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์  095 2 – 81736 – 1

–  ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาชิดลม บัญชีออมทรัพย์  001 5 – 60525 – 1

*** หมายเหตุ 1  ชุด  มีจำนวน 3 เล่ม  ราคา 4,900.- บาท ( สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ***

กรุณาแฟกซ์แบบตอบรับและใบโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่หมายเลข  0-2391-8070

About Author

shyboy

shyboy

Partners