ประกาศเตือน !!! จาก G – Net Mobile Phone

โดย shyboy | 2 พฤษภาคม 2552 เมื่อ 14:24 น. | อ่าน 7
ในขณะนี้ มีบุคคลไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากโทรศัพท์มือถือ G – Net สวมเสื้อที่มี Logo G – Net พร้อมทั้งนำนามบัตรไปแจกให้กับบุคคลทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขายโทรศัพท์มือถือ G – Net ให้กับลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจ

ในขณะนี้ มีบุคคลไม่ประสงค์ดี แอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากโทรศัพท์มือถือ G –Net สวมเสื้อที่มี Logo G – Net พร้อมทั้งนำนามบัตรไปแจกให้กับบุคคลทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขายโทรศัพท์มือถือ G – Net ให้กับลูกค้าหรือบุคคลที่สนใจ โดยบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าว จะให้ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อโทรศัพท์มือถือ G – Net ทำรายการซื้อขาย โดยการให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัท ไวร์เลส แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด ผู้นำเข้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้แบรนด์ G -Net จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการให้พนักงานนำโทรศัพท์มือถือออกไปจำหน่ายหรือขายตรงให้กับลูกค้าด้วยวิธีการดังกล่าว การกระทำดังกล่าวนั้น จึงเป็นการแอบอ้าง

             ทาง บริษัท ไวร์เลส แอ๊ดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด จึงอยากให้ลูกค้าระมัดระวัง อย่าไปหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้าง ทั้งนี้ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือของทาง G – Net  ลูกค้าสามารถซื้อได้จาก Agent ดังนี้ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด (TG), บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC), บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกเทเลคอม จำกัด หรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G – Net Call Center หมายเลข 02 – 502-2222 หรือที่เว็บไซด์ www.gnetmobile.com

About Author

shyboy

shyboy

Partners