ดีแทคเผยผลประกอบการไตรมาส 1 กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 19 จากไตรมาสที่แล้ว

โดย shyboy | 29 เมษายน 2552 เมื่อ 21:38 น. | อ่าน 5
ดีแทคเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ชี้รายได้บริการเติบโตขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แม้อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาเช่นในปัจจุบัน สำหรับยอดลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 263,151 เลขหมาย ทำให้มียอดลูกค้ารวมทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 18.9 ล้านเลขหมาย

29 เมษายน 2552 – ดีแทคเผยผลประกอบการไตรมาส 1 ชี้รายได้บริการเติบโตขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แม้อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาเช่นในปัจจุบัน สำหรับยอดลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 263,151 เลขหมาย ทำให้มียอดลูกค้ารวมทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 18.9 ล้านเลขหมาย

 

ดีแทคมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ประมาณ 4.8 พันล้านบาท  เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และมาตรการการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 1.5 พันล้านบาท คิดเป็นการเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่แล้วประมาณร้อยละ 19

 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า ในปีนี้ เราให้ความสำคัญมากขึ้นกับการหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ การรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเรายังคงพยายามที่จะรักษาหรือเพิ่มอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาและความไม่แน่นอนต่าง ๆ อยู่มากในปีนี้ เรายังคงสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทในปีนี้”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners