อีเบย์ อิงค์ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2552

โดย shyboy | 27 เมษายน 2552 เมื่อ 14:51 น. | อ่าน 7
อีเบย์ อิงค์ (หรือมีชื่อในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคว่า EBAY) เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ มีรายได้เท่ากับ 2.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 171.6 ล้านเหรียญ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ

ซาน โฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย – 27 เมษายน 2552 อีเบย์ อิงค์ (หรือมีชื่อในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคว่า EBAY) เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ มีรายได้เท่ากับ 2.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 171.6 ล้านเหรียญ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ ร่วมกับภาวะซบเซาของธุรกิจตลาดออนไลน์อันเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เพย์พาล คลาสสิฟายด์ และสไกพ์ มีผลประกอบการที่ดีและมีรายได้สูงขึ้นจากปีก่อน ขณะที่การโฆษณาแบบข้อความและกราฟฟิก มีระดับรายได้คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP) อีเบย์ มีรายได้สุทธิ 357.1 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 0.28 เหรียญสหรัฐต่อมูลค่าหุ้นที่ลดลงจากการเพิ่มทุน หรือหุ้นปรับลด (per diluted share) ส่วนรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) คิดเป็น 499.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 0.39 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด

 

เมื่อคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP) ในไตรมาส 1/2552 อีเบย์มีกำไรจากการดำเนินงาน 20.9% คิดเป็นอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 25.2% และหากคำนวณโดยไม่ใช้หลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) พบว่าในไตรมาส 1/2552 อีเบย์มีกำไรจากการดำเนินงาน 30.7% คิดเป็นอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 32.0% เหตุที่บริษัทฯ มีกำไรลดลงนั้นสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากภาวะการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐ และการสานต่อนโยบายสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า แม้จะมีสัดส่วนกำไรที่ลดลง โดยในไตรมาสแรกของปี 2552 อีเบย์ อิงค์ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 668.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) 577.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

มร. จอห์น โดนาโฮ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีเบย์ อิงค์ กล่าวว่า “อีเบย์มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีนี้ และจะเดินหน้าอย่างเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมุ่งดำเนินงานอย่างมีวินัยและสานต่อนโยบายเร่งด่วนในระยะ 3 ปี เพื่อสร้างความเติบโตในธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจระบบการชำระเงิน”

About Author

shyboy

shyboy

Partners