เอไอเอสเป็นบริษัทมือถือรายเดียวของไทยที่ติดอันดับบริษัทมหาชนชั้นนำของโลก จากการสำรวจโดยนิตยสารฟอร์บส์

โดย shyboy | 21 เมษายน 2552 เมื่อ 18:10 น. | อ่าน 8
เอไอเอสติด 1 ใน 2,000 บริษัทมหาชนชั้นนำของโลก และติดอันดับ 6 จาก 10 บริษัทของไทย จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์ ทั้งนี้พิจารณาจากยอดขาย ผลกำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด เพื่อย้ำความเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของไทยที่มี การดำเนินธุรกิจ ที่แข็งแกร่งมายาวนานต่อเนื่องกว่า 18 ปี

เอไอเอสติด 1 ใน 2,000 บริษัทมหาชนชั้นนำของโลก และติดอันดับ 6 จาก 10 บริษัทของไทย จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์ ทั้งนี้พิจารณาจากยอดขาย ผลกำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด เพื่อย้ำความเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของไทยที่มี การดำเนินธุรกิจ ที่แข็งแกร่งมายาวนานต่อเนื่องกว่า 18 ปี

นายวิกรม ศรีประทักษ์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่นิตยสารฟอร์บส์ได้ทำการจัดอันดับบริษัทมหาชนชั้นนำของโลกจำนวน 2,000 บริษัท ซึ่งพิจารณาจากยอดขาย ผลกำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ปรากฎว่ามีบริษัทชั้นนำของไทย 10 บริษัทได้รับการจัดอันดับดังกล่าว ซึ่งเอไอเอสได้อันดับที่ 6 ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียวของไทยที่ติดอันดับ ครั้งนี้ จากการที่เอไอเอสมีส่วนแบ่งการตลาดในด้านรายได้กว่าร้อยละ 52 (Revenue Market Share) ถือได้ว่าเอไอเอสมีความการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และมีแบรนด์ที่เข้มแข็ง แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะอยู่ใน ภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่บริษัทได้วางแผนการดำเนินนโยบายต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการตลอดจนการให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลลูกค้ามายาวนานกว่า 18 ปี จนในวันนี้แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีความชะลอตัว แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งของไทย ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีบนเครือข่ายคุณภาพ พร้อมการดูแลใส่ใจและให้คำปรึกษา เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการกว่า 27 ล้านรายทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

About Author

shyboy

shyboy

Partners