สงกรานต์กับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ช่วยภัยแล้ง แจกน้ำดื่มน้ำใช้ในพื้นที่ประสบภัย พร้อมจัดสงกรานต์ปลอดภัย

โดย shyboy | 17 เมษายน 2552 เมื่อ 18:54 น. | อ่าน 17
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น แจกน้ำดื่มน้ำใช้ ใน "โครงการทำดีทุกวันร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง"

17 เมษายน 2552 – เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของสังคมและส่งเสริมการทำดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น แจกน้ำดื่มน้ำใช้ ใน โครงการทำดีทุกวันร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง

 

ความร่วมมือดังกล่าวมาจากการสำรวจพื้นที่ในอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา พบว่าในพื้นที่กำลังประสบปัญหาเนื่องจากลำน้ำชีและลำห้วยต่าง ๆ เริ่มแห้งขอด ดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น จึงจัดส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย 4 ตำบลของอำเภอบ้านแฮด คือ ต.โคกสำราญ ต.บ้านแฮด ต.หนองแซง และ ต. โนนสมบูรณ์ และสำหรับจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอจักราชเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในเบื้องต้นได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลจักราช บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 และตำบลหนองขาม บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วง 7 วันอันตราย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานเร่งด่วนผ่าน 1677 เสริมกำลังการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น FM 99.6 บริษัทผลิตภัณฑ์ 3K และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (โทลล์เวย์) จัดตั้งซุ้มกิจกรรมพิเศษในโครงการ ร่วมด้วยช่วยกัน ขับขี่ปลอดภัย มอบชุดของที่ระลึกได้แก่ น้ำดื่ม น้ำอบไทย เสื้อ และแผนที่ทางหลวง ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ใช้บริการผ่านทางยกระดับโทลล์เวย์ จัดกิจกรรมบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟหัวลำโพง ในภาคต่าง ๆ กิจกรรมหลักได้แก่ที่จังหวัดขอนแก่น รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและแจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ผลไม้รสเปรี้ยวแก้ง่วง กิจกรรมสันทนาการ และเสื้อยืดสวย ๆ จากดีแทครวมทั้งจะมีการเดินรณรงค์ที่บริเวณถนนข้าวเหนียว มอบของที่ระลึก นอกจากนั้นจะเป็นการจัดที่จังหวัดสระบุรี ชุมพร และท้ายสุดคือระดมเจ้าหน้าที่ให้บริการเบอร์โทรสายด่วน 1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น เพื่อการสอบถามข่าวสารข้อมูลสภาพการจราจร รายงานสภาพอากาศ กิจกรรมสงกรานต์ของแต่ละพื้นที่ แจ้งอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อประชาชนปลอดภัยและสบายใจตลอดเส้นทางตามเจตนารมณ์โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค.

About Author

shyboy

shyboy

Partners