โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สนับสนุนนิสิตจุฬาฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาจุฬา ชนบท ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี อ.งาว จ.ลำปาง

โดย shyboy | 15 เมษายน 2552 เมื่อ 22:59 น. | อ่าน 87
ดีแทคส่งเสริมต่อเนื่องกลุ่มเยาวชนและคนทำดี ให้มีอุดมการณ์สืบสานงานพัฒนาสังคม ล่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 100 คน ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาและสุขอนามัยแก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ดีแทคส่งเสริมต่อเนื่องกลุ่มเยาวชนและคนทำดี ให้มีอุดมการณ์สืบสานงานพัฒนาสังคม ล่าสุดจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 100 คน ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาและสุขอนามัยแก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านขวัญคีรี ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

 

กิจกรรมดังกล่าวนิสิตจุฬาฯ จากหลากหลายภาควิชา ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาสุขภาวะอนามัยของน้องๆ ในโรงเรียนบ้านขวัญคีรี ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมหก โดยส่วนใหญ่ฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ โดยกลุ่มนิสิตอาสาสมัครได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างห้องน้ำ อ่างล้างมือ พร้อมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น มอบอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องรวมไปถึงกิจกรรมการอบรมทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วันระหว่างวันที่ 11-26 มีนาคม 2552 

 

นอกจากมอบทุนสนับสนุนโครงการเพื่อให้นิสิตใช้เป็นในการทำกิจกรรมพัฒนาชนบทแล้ว โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังได้มอบชุดหนังสือวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดทำห้องสมุด ได้แก่ หนังสือสารานุกรมเยาวชนบริแทนนิกา ฉบับภาษาไทย หนังสือชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจในหลวง และหนังสือเสริมทักษะที่เป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่าการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต นักศึกษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่สร้างอนาคตเพื่อเยาวชน โดยกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการอาสา เสียสละเวลา แรงงานและความรู้เข้าช่วยพัฒนาสังคม เสริมการเรียนการศึกษา และคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นงานพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมในครั้งนี้ ดีแทคยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชมรมออฟโรด ลำปาง เข้าร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมพร้อมไมตรีจิตและน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยกุศล

 

ที่ผ่านมาโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้มอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และอีกหลายสถาบัน เป็นการทำกิจกรรมทำดีด้วยความรู้เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป.

About Author

shyboy

shyboy

Partners