มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเอชพีและเมโทรซิสเต็มส์ ต่อยอดการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning

โดย shyboy | 6 เมษายน 2552 เมื่อ 00:57 น. | อ่าน 122
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดนโยบายไอทีเพื่อการศึกษา โดยแจกโน้ตบุ๊คให้นักศึกษาที่มาสมัครระดับปริญญาตรี มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านระบบ UTCC Hybrid Learning

กรุงเทพฯ, 3 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดนโยบายไอทีเพื่อการศึกษา โดยแจกโน้ตบุ๊คให้นักศึกษาที่มาสมัครระดับปริญญาตรี มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านระบบ UTCC Hybrid Learning เพื่อกระจายความรู้สู่นักศึกษาอย่างมีศักยภาพ และยกระดับสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจการค้าของเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เริ่มพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ UTCC Hybrid Learning สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นการผสานระบบอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)  เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและอาจารย์ นับเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและทักษะด้านไอทีของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้จะขยายการเรียนการสอนในระบบ Hybrid จากเดิม 50 วิชา เป็น 70 วิชา จึงได้ร่วมมือกับเอชพีและ เมโทรซิสเต็มส์ในการนำเทคโนโลยีโน้ตบุ๊ค HP Mini 2140 ซึ่งมีฟังก์ชั่นรองรับการใช้งานของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์การเรียนระบบ Hybrid นี้ได้เป็นอย่างดี และด้วยขนาดที่กระทัดรัดและน้ำหนักเบาของโน้ตบุ๊ค ทำให้คล่องตัว พกพาสะดวกไปได้ทุกสถานที่ เหมาะกับการเรียนแบบไร้ขีดจำกัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

รศ. ดร. จีรเดช กล่าวเสริมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับระบบ Hybrid Learning ว่า นักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับระบบ Wifi ซึ่งครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาการเรียนการสอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนตามหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดก่อนเข้าชั้นเรียน และทางมหาวิทยาลัยก็ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1.1 Gbps ที่สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง 10,000 เครื่อง สามารถรองรับการศึกษารูปแบบใหม่ในระบบ Hybrid Learning ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมกัน  

 

ทั้งนี้ระบบ Hybrid Learning นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนการสอนตามสโลแกนที่ว่า UTCC is my choice นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบนี้ ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า My Choice ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ส่งสัญญานเข้าเครื่อง ใช้ประเมินความเข้าใจในระหว่างเรียนโดยการตอบคำถามอาจารย์และเก็บคะแนน

ซึ่งข้อมูลทุกอย่างภายในชั้นเรียนจะถูกบันทึกไว้ ทำให้อาจารย์สามารถติดตามประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว นับเป็นการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้แข็งแกร่งมากขึ้น

 

นายประเสริฐ จรูญไพศาล ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเพอร์ซันแนล ซิสเต็มส์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอชพีเล็งเห็นว่า ไอทีถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนการสอน    เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบ ประมวลผล ส่งผ่านและสื่อสาร   ด้วยความเร็วสูง ซึ่งระบบการศึกษาในปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาต้องมีการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลามีการนำเสนอและแสดงผลด้วยข้อมูล รูปภาพ เสียง แบบมัลติมีเดียครบวงจร และด้วยประสิทธิภาพ ของ HP Mini 2140 Notebook PC ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาทุกคน   และการส่งเสริมการใช้ไอทีของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก    เพราะจะช่วยให้นักศึกษารู้จักต่อยอดความรู้ด้วยตนเองจากการหาข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้ได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ ไอทีจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนรู้ในทุกวิชา และนำไปสู่ชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพในอนาคต

 

สำหรับ HP Mini 2140 Notebook PC ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลือกมาใช้กับโครงการ UTCC Hybrid Learning ในปีนี้ มีหน่วยประมวลผล Intel® Atom™ N270 หน่วยความจำขนาด 160 กิกกะไบท์ หน้าจอ ขนาด 10.1 นิ้ว คีย์บอร์ดขนาดใหญ่ในอัตราส่วนร้อยละ 92 ของคีย์บอร์ดขนาดปกติ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการพิมพ์ รวมถึง HP 3D DriveGuard ที่จะปกป้องข้อมูลในฮาร์ดไดร์ฟในระหว่างการเดินทางหรือการใช้งานประจำวัน ซึ่งทำให้การเรียนรู้ในยุคใหม่ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้กับนักศึกษา เพื่อการเรียนการสอนระบบไฮบริดหรือ Hybrid Learning System ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้แสดงถึงเจตจำนงค์ที่ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ผ่านอุปกรณ์และระบบไอทีอันทันสมัย ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบบูรณาการผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ในลักษณะการสนทนาโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค HP Mini 2140 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 นี้ จัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดที่มีขีดความสามารถสูง นอกจากนี้ ทางเมโทรซิสเต็มส์ฯ ยังได้เตรียมแผนจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมาประจำที่ศูนย์ตลอดทุกวันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน การตรวจสอบการทำงานของเครื่องหรือแจ้งซ่อมกรณีที่เกิดปัญหา ตลอดจนการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

จากการสอนที่เน้นการบรรยายที่ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่เพียงผู้เดียว  มาเป็นการสอนที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านระบบบไอทีที่ทันสมัย โดยเริ่มให้นักศึกษาได้มีความคุ้นเคยกับไอทีตั้งแต่ก้าวแรกในชีวิตมหาวิทยาลัยนั้น  ถือได้ว่าโครงการ UTCC Hybrid Learning ปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านธุรกิจการค้าในเอเชียได้อย่างแท้จริง

HUAWEI MatePad Pro

About Author

shyboy

shyboy

HUAWEI MatePad Pro

Partners