โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคส่งเสริมกิจกรรมภาคประชาชน สนับสนุน "ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้อง" กรุงเทพ-กระบี่

โดย shyboy | 3 เมษายน 2552 เมื่อ 18:22 น. | อ่าน 34
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ให้การสนับสนุนศิลปินนักถ่ายภาพอิสระ นายกฤษณ์ พรหมเชื้อ จัดทำโครงการ "ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้อง" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทำดีด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์กิจกรรม

3 เมษายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ให้การสนับสนุนศิลปินนักถ่ายภาพอิสระ นายกฤษณ์ พรหมเชื้อ จัดทำโครงการ ปั่นจักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้อง  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทำดีด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยอุดมการณ์ที่จะมอบน้ำใจมอบโอกาสให้กับเด็กในชนบท พร้อมส่งเสริมแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการปั่นจักรยานนี้เปิดกว้างให้ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสปั่นจักรยานร่วมกับนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ เส้นทางจากกรุงเทพฯ – กระบี่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 890 กิโลเมตร  เป็นเวลา 10 วัน เพื่อจัดหาทุนในการซื้อจักรยานใหม่มอบให้น้อง ๆ จากโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อรถจักรยานสำหรับเดินทางไปโรงเรียน

 

ทั้งนี้ ทุก ๆ 1 กิโลเมตรสำหรับนักปั่นจักรยานที่ร่วมโครงการ จะมีมูลค่า 20 บาท ซึ่งดีแทคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำไปซื้อจักรยาน โดยคำนวณมาจากจำนวนกิโลเมตรที่นักปั่นแต่ละคนปั่นได้ในแต่ละวันรวมกันตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 (จำนวนจักรยานจะได้จากจำนวนระยะทางคูณมูลค่า 20 บาทต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกินจำนวนจักรยาน 50 คัน)

 

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ คณะนักปั่นจักรยานทั้งหมดจะออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่เสถียรธรรมสถานในเช้าของวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 โดยมีพิธีปล่อยตัวในเวลา 8 นาฬิกา โดยได้รับความกรุณาจากแม่ชีศัณนีย์ เสถียรสุต จะเป็นผู้กล่าวอวยพรให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกคน หลังจากนั้นจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่ ตลอดระยะเวลา 10 วัน

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคร่วมจัดทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้มีความตั้งใจที่จะทำดี ต้องการนำความสุขมอบให้กับสังคมหรือเยาวชน ได้มีกำลังใจในการสานฝันทำอุดมการณ์ของตนต่อไป และหวังว่าผู้ริเริ่มโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้ส่งผ่านความดีจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีจากการปั่นจักรยาน ความสามัคคีในหมู่คณะ ประหยัดเชื้อเพลิง และลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

 

ด้านนายนายกฤษณ์ พรหมเชื้อ  กล่าวถึงโครงการนี้ว่า การขี่จักรยานนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังช่วยลดโลกร้อน และ ยิ่งหากเราทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี การทำความดีไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ และความร่วมมือร่วมใจในการทำความดีครั้งนี้เท่ากับเป็นการแสดงความเอื้ออาทรจากใจสู่ใจ ทำให้สร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกัน

 

สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมปันน้ำใจแต่ไม่สะดวกในการร่วมปั่นจักรยานก็สามารถร่วมโครงการได้ โดยบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ เลขที่บัญชี 301-403227-5 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปทุมธานีชื่อบัญชี กฤษณ์ พรหมเชื้อ เพื่อโครงการทำดีทุกวันขี่จักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้อง ชมรายงานและภาพประกอบ ตลอด10 วันของการเดินทาง ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimtb.com.

About Author

shyboy

shyboy

Partners