"ปฏิบัติการสร้างงาน สร้างอาชีพ" สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ รุ่นที่ 1 โครงทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับ จส.100 และ กทม.

โดย shyboy | 27 มีนาคม 2552 เมื่อ 12:19 น. | อ่าน 239
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือสังคม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและสภาวะว่างงานในขณะนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือ กับ สถานีวิทยุ จส. 100 โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร และสำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการพิเศษฝึกอบรมวิชาชีพซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานคร
บรรยายภาพ : ดร.ประกอบ จิรกิติ (กลาง) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และ จส. 100 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  (ที่2จากซ้าย) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย นางสาวศิวพร ญาณวิทยากุล  ( ที่2จากขวา ) ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยุแปซิฟิคและฝ่ายพัฒนาองค์กร (จส.100) และนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมในพิธี.

 

 

27 มีนาคม 2552 – เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือสังคม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและสภาวะว่างงานในขณะนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือ กับ สถานีวิทยุ จส. 100 โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร และสำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการพิเศษฝึกอบรมวิชาชีพซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้สนใจในเขตกรุงเทพมหานคร

 

โครงการ ปฏิบัติการสร้างงาน สร้างอาชีพ ครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพด้านการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่  23-30 มีนาคม 2552  โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 22 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการถึง 200 คน ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และจส. 100 ได้คัดเลือกจากประวัติและคุณสมบัติเป็นจำนวน 31 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร คลองเตย ในรุ่นแรกนี้ นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมยังได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดกล่าวว่า การทำโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นการทำ CSR อีกรูปแบบหนึ่งท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของสังคม ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคที่ตั้งใจมีส่วนร่วมเท่าที่สามารถกระทำได้ด้วยการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยต่อไป.

About Author

shyboy

shyboy

Partners