กทช. ร่วมกับ ITS ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่าย โดยกลุ่มนักวิชาการกว่า 10 ประเทศชั้นนำ

โดย shyboy | 25 มีนาคม 2552 เมื่อ 02:52 น. | อ่าน 27
International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009 (ITS Bangkok 2009) การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในแวดวงโทรคมนาคมและโครงข่าย โดยจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์
กรุงเทพฯ 2009 : International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009) การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในแวดวงโทรคมนาคมและโครงข่าย โดยจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่มุมมองเชิงวิชาการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการแข่งขันในการเปิดเสรีและการให้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะมีวิทยากรจากนักวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคมจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหน่วยงานด้านนโยบายโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการจัดขึ้น  และเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร The International Telecommunications Society หรือ ITS  สถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคม หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหน่วยงานด้านนโยบายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการโทรคมนาคมของประเทศไทย

            พลเอกชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้  จะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับองค์กร ITS ซึ่งองค์กร The International Telecommunications Society (ITS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี มีจำนวนสมาชิกประมาณ ๔๐๐ คนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศระดับสากล โดยเน้นความสัมพันธ์ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคม, เทคโนโลยี, กฎระเบียบ, การแข่งขัน, องค์กร, นโยบาย และมิติทางหลักจริยธรรมในปัญหาต่างๆที่ถูกนำมาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศ สวีเดน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี แคนาดา ออสเตรเลีย ไทย ฮ่องกง เป็นต้น

            ที่ผ่านมา ITS ได้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Symposium) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2551ได้มีการจัดประชุมฯ ขึ้น ณ เมือง Montreal ประเทศแคนาดา และเดือนกันยายนในปีเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัย Lusiss Guido Carli University กรุงโรม ประเทศอิตาลี              ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ “International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สกทช.) ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อวงการโทรคมนาคมของประเทศไทย  จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009) ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2552 เวลา 9.30 – 17.30 . ณ ห้องBallroom โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร” พลเอกชูชาติกล่าว

            ..สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า  การจัดการประชุมวิชาการ “International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009) เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ (Symposium) โดยกำหนดจำนวนผู้เข้างานประชุมดังกล่าว 150 คน ประกอบด้วยอาจารย์นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐด้านโทรคมนาคม และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนในกิจการโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านวงการโทรคมนาคมจากต่างประเทศได้ให้การตอบรับมาเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาวิชาการแล้วกว่า 10 ประเทศ อาทิ สวีเดน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมันนี อิตาลี แคนนาดา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย เป็นต้น ซึ่งประเด็นหลักที่จะทำการร่วมประชุมสัมมนาคือ Competition, Essential facilities and New Networks ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการวางโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายในวงการโทรคมนาคม

            ..สุธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาวิชาการ International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009) ครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่มุมมองเชิงวิชาการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการแข่งขัน ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่าย การเปิดเสรี และการให้บริการอย่างทั่วถึง โดยมีวิทยากรจากนักวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคมจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหน่วยงานด้านนโยบายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร The International Telecommunications Society หรือ ITS  สถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านโทรคมนาคม หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหน่วยงานด้านนโยบายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการโทรคมนาคมของประเทศไทย และที่สำคัญงานดังกล่าวยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับองค์กร ITS ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกมุมมองให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย

            งาน   International Telecommunications Society Symposium Bangkok 2009” (ITS Bangkok 2009)  ทาง กทช. คาดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดแนวทาง บทสรุป ความชัดเจน ถึงการกำกับดูแลการแข่งขัน ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่าย การเปิดเสรี และการให้บริการอย่างทั่วถึงในอนาคต และยังเป็นสื่อในการเผยแพร่แง่มุมเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับองค์กร ITS ซึ่งเป็นองค์กรในระดับประเทศ และยังเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศอีกด้วย” ร..สุธรรม กล่าวในที่สุด                           

About Author

shyboy

shyboy

Partners