AIS จับมือ ตำรวจนครบาล – สวพ. 91 – เครือข่ายรถแท็กซี่ พัฒนาบริการ "แท็กซี่อุ่นใจของหายได้คืน"

โดย shyboy | 11 มีนาคม 2552 เมื่อ 14:37 น. | อ่าน 151
เอไอเอส เครือข่ายอุ่นใจ อยู่เคียงข้างคุณทุกที่ ทุกเวลา
จับมือ ตำรวจนครบาล – สวพ. 91 – เครือข่ายรถแท็กซี่
ประเดิมโครงการแรก กับบริการ "แท็กซี่อุ่นใจของหายได้คืน"
11 มีนาคม 2552 : นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ดีที่สุดแล้ว  เรายังมองถึงการอยู่เคียงข้างสังคมไทยอีกด้วย ดังนั้นในส่วนที่เอไอเอสมีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งครอบคลุมสูงสุด อันเปรียบเสมือนเป็นสะพานที่สามารถส่งมอบความช่วยเหลือ ด้วยแนวคิด “เครือข่ายอุ่นใจ” เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและ สวพ.91 ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนเมืองโดยตรง พัฒนาบริการ “แท็กซี่อุ่นใจ ของหายได้คืน  *1644” ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองที่ใช้บริการรถแท็กซี่เป็นยานพาหนะในการเดินทาง”

          บริการรถแท็กซี่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนเมือง ทั้งนี้ปัญหาที่พบหลักๆก็คือ การลืมทรัพย์สินไว้บนรถแท็กซี่ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ขับรถแท็กซี่จะคอยช่วยดูแลประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งคืนให้แล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็อาจจะยังไม่สะดวก เพราะไม่ทราบว่าจะไปติดต่อเจ้าของได้ที่ไหน หรือแม้แต่ตัวเจ้าของทรัพย์สินเองก็ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับแท็กซี่คันที่ตนนั่งได้ที่ไหนเช่นกัน ดังนั้นเอไอเอสซึ่งต้องการส่งมอบความอุ่นใจในการใช้ชีวิตทุกด้านให้แก่ลูกค้าจึงพัฒนา บริการ แท็กซี่อุ่นใจ ขึ้น โดยนำเทคโนโลยี IVR (Interactive Voice Response) ให้ลูกค้าเอไอเอสที่โดยสารรถแท็กซี่สามารถโทรเข้าไปที่หมายเลข *1644  แล้วฝากข้อความทะเบียนรถแท็กซี่พร้อมรายละเอียดอื่นๆได้ฟรี! ดังนั้นหากมีการลืมทรัพย์สินหรือเกิดเหตุร้ายขึ้น ก็จะทำให้สามารถค้นข้อมูล รายละเอียดรถแท็กซี่คันที่โดยสารและสามารถนำส่งของหรือติดตามข้อมูลอื่นๆได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์มากกว่าเดิม

          ด้านพลตำรวจโท วรพงษ์  ชิวปรีชา, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  กล่าวเสริมว่า “กองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่มีหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีรูปแบบใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลา ดังนั้น พาหนะเดินทางที่จะเข้ามาตอบสนองการใช้ชีวิตดังกล่าวได้คือ แท็กซี่ ที่ปัจจุบันวิ่งให้บริการอยู่มากมาย ซึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆ คือ กรณีที่ผู้โดยสารลืมทรัพย์ไว้บนรถ โดยแต่ละเดือนมีทั้งเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ขับรถแท็กซี่เข้ามาแจ้งกับทางเราหรือผ่านช่องทางอื่นๆอย่าง สวพ. 91อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นนอกจากการเร่งติดตามการได้คืนมาของทรัพย์สิน รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนไม่ลืมทิ้งทรัพย์สินไว้ในรถแท็กซี่ด้วยวิธีการต่างๆแล้ว บชน.จึงได้ร่วมมือกับเอไอเอส และ สวพ.91 ในการพัฒนาบริการ “แท็กซี่อุ่นใจ ของหายได้คืน*1644”  ผ่านการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ติดตัวผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวิธีการที่ทำให้การติดตามส่งคืน และค้นหาข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากการโดยสารรถแท็กซี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลถึงความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้โดยสารและตัวผู้ขับขี่แท็กซี่อย่างแน่นอน”

โดย คุณไจตนย์  ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุ สวพ.เอฟเอ็ม91 ผู้ดำเนินรายการสวพ.91 สถานีวิทยุเพื่อการจราจรและความปลอดภัย กล่าวว่า “ในฐานะสถานีวิทยุที่เป็นสื่อกลางรายงานจราจรรวมถึงการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือประชาชน พบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนไม่ได้มีแต่เรื่องการจราจรเพียงอย่างเดียว การลืมทรัพย์สินบนรถแท็กซี่ก็ถือเป็นเหตุอันดับต้นๆ โดยจากสายที่โทรเข้ามาที่สถานีประมาณ 3,000 สายต่อวัน ราว 30-40% เป็นเรื่องของการลืมทรัพย์สิน ซึ่งที่ผ่านมา สวพ.91 ได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนเครือข่ายรถแท็กซี่ เพื่อนำส่งทรัพย์สินคืนเจ้าของมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นวันนี้จึงร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล และ เอไอเอส ต่อยอดการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังลูกค้าเอไอเอสกว่า 27 ล้านราย ผ่านบริการ “แท็กซี่อุ่นใจ ของหายได้คืน*1644”  โดยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจเรื่องของหายได้คืนรวมไปถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆได้อย่างครบถ้วน”

        บริการ “แท็กซี่อุ่นใจ ของหายได้คืน*1644” อยู่เคียงข้างคุณให้อุ่นใจแล้วตั้งแต่วันนี้ ขึ้นรถแท็กซี่เมื่อไร ลูกค้าเอไอเอสอย่าลืมกด *1644 โทรออก ฟรี! จากนั้นบอกเลขทะเบียนและสีรถแท็กซี่ที่โดยสารไว้  หากลืมทรัพย์สินหรือเกิดเหตุร้ายอื่นๆก็สามารถติดต่อไปยัง สวพ.91 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่มีการบันทึกเสียงผ่านบริการ “แท็กซี่อุ่นใจ” ได้ทันที และนี่คือก้าวแรกของ “เครือข่ายอุ่นใจ” ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกค้าเอไอเอสและคนไทยเสมอ

About Author

shyboy

shyboy

Partners