มร. ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

โดย shyboy | 7 มีนาคม 2552 เมื่อ 01:59 น. | อ่าน 40
มร. ชูมิท คาพูร์ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีบทบาทดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของโนเกียในประเทศไทย สนับสนุนบริษัท ให้เติบโตและประสบความสำเร็จ รวมทั้งดำเนินกลยุทธ์เป็นผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในตลาดเมืองไทย

ประวัติผู้บริหาร
มร. ชูมิท คาพูร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

มร. ชูมิท คาพูร์ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 โดย มีบทบาทดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของโนเกียในประเทศไทย สนับสนุนบริษัท ให้เติบโตและประสบความสำเร็จ รวมทั้งดำเนินกลยุทธ์เป็นผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในตลาดเมืองไทย
 
ก่อน หน้านี้ มร. คาพูร์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการช่องทางการจำหน่ายและการค้าปลีก โนเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย เป็นเวลา 1 ปี โดยมีหน้าที่วางกลยุทธ์สำหรับช่องทางการจำหน่าย บริหารจัดการลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจระดับพรีเมี่ยมของโนเกีย และการค้าปลีก
 
นอกจากนี้ มร. คาพูร์ยังเคยเป็นผู้อำนวยการด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการค้าปลีก  โน เกีย เอเชีย แปซิฟิก โดยดูแลการกำหนด ดำเนินการ และติดตามกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาระบบช่องทางการจำหน่ายและขายในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินโดจีน

ก่อนเข้าร่วมงานกับโนเกีย มร. คาพูร์ ทำงานที่บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (พีแอนด์จี) เป็นระยะเวลา 12 ปี โดยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทสำคัญในหลายแผนก อาทิ การตลาด บริหารช่องทางจำหน่าย และพัฒนาธุรกิจของพีแอนด์จีในประเทศต่างๆ ได้แก่ อินเดีย ไทย มาเลเซีย เยอรมนี และอินโดนีเซีย โดยตำแหน่งล่าสุดที่ พีแอนด์จีคือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า พีแอนด์จีประเทศอินเดีย ซึ่งนอกจากการดูแลตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่ง ในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกแล้ว มร. คาพูร์ยังมีหน้าที่บริหารศูนย์นวัตกรรมร้านค้าปลีก หรือ High Frequency Store Innovation ซึ่งมีหน้าที่ พัฒนากลยุทธ์ให้กับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทั่วโลก

มร. คาพูร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยพาณิชย์ศรีราม (Sriram College of Commerce) ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาด/การเงินจากสถาบันบริหารจัดการอินเดียในเมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย

About Author

shyboy

shyboy

Partners