Sony Ericsson ขอเชิญร่วมงานอบรมการใช้งาน Xperia X1

โดย shyboy | 2 มีนาคม 2552 เมื่อ 09:30 น. | อ่าน 7
Sony Ericsson ขอเชิญร่วมงานอบรมการใช้งาน Xperia X1 พร้อมทั้งสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

  

About Author

shyboy

shyboy

Partners