ทรู อินเทอร์เน็ต จัดอบรม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก่ทอมป์สัน รอยเตอร์

โดย shyboy | 24 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 14:59 น. | อ่าน 122
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ต จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" ให้กับ บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านสื่อและข้อมูล
(กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2552) เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการอินเทอร์เน็ต จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ให้กับ บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านสื่อและข้อมูล ด้านการเงิน กฎหมายใช้ ภาษีและบัญชี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และมีเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ภายหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยมีนายวาที เปาทอง          (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมกฎหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมด้วย นางสาวฐิติมา ตันเชวง (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งมีนายอภินันท์ พงศ์ถาวรสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพโครงสร้างและการสื่อสารข้อมูล บริษัท ทอมป์สัน รอยเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 31 อาคารอื้อจื่อเหลียง

About Author

shyboy

shyboy

Partners