ดีแทคเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ส่งประกวดกิจกรรม "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" ปีที่2 มอบทุน 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

โดย shyboy | 23 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 16:38 น. | อ่าน 21
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคประกาศสานต่อโครงการ "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" หนุนเครือข่ายเยาวชนในโครงการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จับกลุ่มความร่วมมือเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิด พร้อมรับทุนสนับสนุนกิจกรรม
23 กุมภาพันธ์ 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคประกาศสานต่อโครงการ ทำดีเพื่อบ้านเกิดหนุนเครือข่ายเยาวชนในโครงการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จับกลุ่มความร่วมมือเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิด พร้อมรับทุนสนับสนุนกิจกรรม เป็นการทำโครงการต่อเนื่องในปีที่ 2 ขยายโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดของดีแทคกล่าวว่า โครงการ ทำดีเพื่อบ้านเกิด นี้ มุ่งหวังให้เยาวชนของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดได้รวมตัวกันกับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 10 คน คิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตน เพื่อขอทุนในการดำเนินการจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ทั้งนี้ จากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนนำเสนอโครงการมาจากทั่วประเทศ และดีแทคได้ทำการคัดเลือกโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดและมอบทุนไปแล้ว 2 โครงการ โดยสนับสนุนทุนโครงการละ 100,000 บาท เป็นค่าดำเนินกิจกรรมและทุนสำหรับการบริหารอีกโครงการละ 20,000 บาท

 

สำหรับในปีนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคขยายการมอบรางวัลให้ถึง 4 ทุน เนื่องจากเห็นศักยภาพของโครงการที่เยาวชนได้นำเสนอเข้ามา พร้อมเชิญชวนให้เยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดและประชาชนในพื้นที่ ส่งโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง – 30 เมษายน 2552 หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com

 

โครงการ ทำดีเพื่อบ้านเกิดเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านมูลนิธิสำนักรักบ้านเกิด โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการฯ ทำประโยชน์เพื่อพัฒนาและตอบแทนบ้านเกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน และให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจที่จะจับกลุ่มกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามแนวความคิดและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากการรวมตัวกันของพี่น้องในชุมชน ผสานกับพลังความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาช่วยแก้ปัญหาและวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป.

 

HUAWEI MatePad Pro

About Author

shyboy

shyboy

HUAWEI MatePad Pro

Partners