Brother’s Brilliant Thanks Party 2009 ขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมเปิดตัวผู้บริหารใหม่

โดย shyboy | 18 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 17:18 น. | อ่าน 8
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Brother’s Brilliant Thanks 2009 ขึ้น
เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนบราเดอร์ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมบันเทิงที่สร้างความสนุกสนาน
ในภาพ: บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Brother’s Brilliant Thanks 2009 ขึ้น เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนบราเดอร์ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมบันเทิงที่สร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน ทั้งยังมีการมอบของที่ระลึกและของรางวัลอีกมากมาย

 

พร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสเปิดตัวผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการขายและการตลาดคนใหม่ คุณธีรวุธ ศุภพันธ์ภิญโญ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการวางกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ตลอดจนช่องทางในการขายและการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งคุณธีรวุธได้วางเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์บราเดอร์ ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับฐานลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

About Author

shyboy

shyboy

Partners