ดีแทค ขอความร่วมมือคอนเทนต์โพรวายเดอร์คุมเนื้อหาบริการเสริม ลูกค้าดีแทคร้องเรียนบริการไม่เหมาะสมได้ทางอีเมล

โดย shyboy | 11 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 11:49 น. | อ่าน 16
ดีแทค ขอความร่วมมือผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือคอนเทนต์โพรวายเดอร์ดูแลความเหมาะสมของบริการ หลังพบผู้ให้บริการคอนเทนต์บางรายยังคงละเมิดข้อตกลง ดีแทคย้ำผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เปิดช่องทางให้ลูกค้าช่วยเป็นหูเป็นตา
11 กุมภาพันธ์ 2552 – ดีแทค ขอความร่วมมือผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือคอนเทนต์โพรวายเดอร์ดูแลความเหมาะสมของบริการ หลังพบผู้ให้บริการคอนเทนต์บางรายยังคงละเมิดข้อตกลง ดีแทคย้ำผู้ให้บริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ เปิดช่องทางให้ลูกค้าช่วยเป็นหูเป็นตาผ่าน badcontent@dtac.co.th

 

ปัจจุบันดีแทคมีพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการคอนเทนต์ประมาณ 200 ราย โดยมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องส่งข้อความประชาสัมพันธ์บริการให้ลูกค้าผ่านทาง SMS โดยทุกข้อความที่จะส่งนั้นผู้ให้บริการคอนเทนต์จะต้องส่งให้ดีแทคพิจารณาก่อน จึงจะสามารถส่งถึงลูกค้าได้ ซึ่งตลอดมาได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการคอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังมีการตรวจพบข้อความประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรงว่ามีผู้ให้บริการคอนเทนต์บางรายที่ยังคงส่งข้อความ SMS โฆษณาไปถึงลูกค้า เมื่อลูกค้าที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และกดไปที่หมายเลขที่ส่งมา ระบบจะทำการสมัครให้ลูกค้าทันทีโดยยังไม่ได้ให้ข้อมูลบริการหรืออัตราค่าบริการที่ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้ให้บริการคอนเทนต์ยังดำเนินการเอารัดเอาเปรียบกับลูกค้า  ไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การเก็บค่าบริการที่ไม่ยุติธรรม หรืออื่น ๆ ดีแทคขอรบกวนให้ลูกค้าช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งให้ดีแทคทราบได้ที่ badcontent@dtac.co.th ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามตรวจสอบผู้ให้บริการคอนเทนต์นั้น ๆ ทันที และหากพบว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า ดีแทคจะพิจารณาคืนเงินค่าบริการให้กับลูกค้าต่อไป

 

ทั้งนี้ ดีแทคมีมาตรการรับมือกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคอนเทนต์โพรวายเดอร์ ตั้งแต่ตักเตือน ระงับบริการ การปรับ จนถึงการยกเลิกสัญญาการเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์

 

ที่ผ่านมา ดีแทคคอนเทนต์โพรวายเดอร์ส่วนใหญ่ได้ทำตามกระบวนการโดยขอความเห็นชอบจากดีแทคอย่างถูกต้อง แต่มีบางรายที่ยังกระทำผิดซ้ำอีก ถึงแม้จะมีการตักเตือนแล้ว เช่น ล่าสุดมีการส่งข้อความเชิญชวนลูกค้าดีแทคให้ดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่มีภาพซึ่งไม่เหมาะสมและขัดต่อศีลธรรม ผ่าน *45202642411765 ระบุผู้ส่งคือ VIDEOclub โดยทำการสมัครใช้บริการให้ลูกค้าทันทีโดยไมได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอ ดีแทคจึงสั่งปิดบริการนั้นของผู้ให้บริการคอนเทนต์รายนี้ทันที.

About Author

shyboy

shyboy