ไปรษณีย์ไทยเปิดจุดสะดวกวางจำหน่ายหนังสือ "คำพ่อสอน" เสิร์ฟอาหารสมอง แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ฝ่าวิกฤต

โดย shyboy | 10 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 15:43 น. | อ่าน 11
ไปรษณีย์ไทยตอกย้ำศักยภาพเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมสังคมความรู้ สู้วิกฤตเศรษฐกิจ รับเป็นช่องทางจำหน่ายหนังสือ "คำพ่อสอน" ที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม
ไปรษณีย์ไทยตอกย้ำศักยภาพเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ส่งเสริมสังคมความรู้ สู้วิกฤตเศรษฐกิจ รับเป็นช่องทางจำหน่ายหนังสือ คำพ่อสอน ที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม ทันสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน วางจำหน่ายเร็วๆ นี้ที่ ปณ. 232 แห่ง ในเขตกทม. ปริมณฑล และไปรษณีย์จังหวัดต่างๆ ในราคาเล่มละ 109 บาท

            นางสาวศรีประภา ยิ้มสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานที่ผูกพันใกล้ชิดคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงคนไทยด้วยเครือข่ายที่เข้าถึงมาช้านาน เราจึงพร้อมที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความรู้ในทุกๆ ด้าน ซึ่งหนังสือ คำพ่อสอน ที่มูลนิธิพระดาบสจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตที่คนไทยทุกคนสามารถยึดถือปฏิบัติได้

          หนังสือ คำพ่อสอน นี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเป็นของขวัญพระราชทานที่มีคุณค่ายิ่งกับ คนไทยทุกคน ไปรษณีย์ไทยจึงปรารถนาที่จะน้อมนำแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันส่งถึงคนไทย จึงเปิดให้ที่ทำการไปรษณีย์ 232 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นจุดสะดวกในการหาซื้อหนังสือ   คำพ่อสอน ไว้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความพอดี ซึ่งเราจะเริ่มวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ เชื่อว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างแน่นอน นางสาวศรีประภากล่าว

          อนึ่ง หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส คำพ่อสอน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำคำพ่อสอนต่างๆเช่น ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ความสามัคคี ฯลฯ ให้คนไทยยึดถือเพื่อรอดพ้นจากภาวะวิกฤตใน  ทุกรูปแบบ จัดพิมพ์สี่สีสวยงามในราคา 109 บาท เริ่มวางจำหน่ายที่ไปรษณีย์เร็วๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners