ดีแทคเผยผลประกอบการปี 2551 กำไรสุทธิโตขึ้น 60%

โดย shyboy | 6 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 20:42 น. | อ่าน 12
ดีแทคเผยยอดลูกค้าใหม่ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านเลขหมาย ทำให้มีฐานลูกค้ารวมทั้งสิ้น 18.7 ล้านเลขหมาย ส่วนรายได้รวมทั้งปี และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้




6 กุมภาพันธ์ 2552 – ดีแทคเผยยอดลูกค้าใหม่ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านเลขหมาย ทำให้มีฐานลูกค้ารวมทั้งสิ้น 18.7 ล้านเลขหมาย ส่วนรายได้รวมทั้งปี และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ หรือเท่ากับ 67.7 พันล้านบาท และ 23.2 พันล้านบาทตามลำดับ นอกจากนั้น ผลกำไรสุทธิในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 หรืออยู่ที่ 9.3 พันล้านบาท

 

นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค กล่าวว่า ท่ามกลางปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงกลางปี ปัญหาน้ำท่วมในไตรมาสสาม ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่แย่ลง และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี ดีแทคยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2551 ได้เกือบทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมองว่าปี 2552 จะเป็นปีที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และผู้บริโภคยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับการที่ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น ดีแทคจะติดตามพัฒนาการของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถเตรียมมาตรการรองรับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที.

About Author

shyboy

shyboy

Partners